Jelenleg háromfajta egészségügyi szakképzés létezik: klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus (ezen belül lehet felnőtt és gyermek-ifjúsági), alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus és neuropszichológiai szakpszichológus.

Azok, akik az egészségügyi szakképzést elvégezték szupervízió nélkül, illetve azok, akik a képzés alatt állnak, szupervízió mellett jogosítottak:

Egészségügyi területen való pszichológiai munkára (betegek ellátására), illetve alap-pszichoterápiás tevékenységre. Utóbbi magában foglalja az életvezetési tanácsadást, autogén tréninget, krízisintervenciót, illetve a szupportív terápiát, betegvezetést. Ezek mindegyike maximum 15-20 ülés hosszúságú lehet.

Továbbá, az egészségügyi képzést végzett (pl. klinikai szakpszichológus) a későbbiekben is folyamatos szakmai továbbképzésben köteles részt venni*.

Klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus képzés (DE)

Képzések:

 • Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus (Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus szakirány)
 • Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus (Klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus szakirány)

Évente induló 48 hónapos képzés Debrecenben, mely legközelebb 2018 őszén kezdődik. a képzés három részből áll:

 • Az egész évfolyamnak tartott előadások (3 egész nap minden félév során).
 • Csoportbontásban tartott szupervízió (3 egész nap minden félév során).
 • 5-6 fős kiscsoportokban tartott bázisgyakorlat ( 5 egész nap minden félév során).

32-35 főt vesznek fel, a túljelentkezés mértéke évente eltérő.

Ugyanazon szabályozás vonatkozik a Magyarországon zajló mindhárom klinikai szakpszichológusi képzésre (Debrecen, Budapest, Pécs), a képzés egyedi színezetét az oktatók felkészültsége, szakmaisága, gyakorlati tapasztalata, embersége, elkötelezettsége mellett a klinikai pszichológia specifikus területeiben való jártassága adja meg.

Feltételek:

 • Mesterképzés megléte szükséges
 • Főállású (heti minimum 36 órás) klinikai munkahely hiányában a szabályozás nem teszi lehetővé a klinikai szakpszichológus képzésbe történő belépést.
 • 150 óra önismeret teljesítése kötelező. Bármilyen Magyarországon elfogadott módszer, ha kiképző pszichoterapeuta vezeti. Több rövid terápiás élményből nem lehet összerakni a 150 órát. Egyéni és csoportos saját élmény egyaránt elfogadott.

Költségek:

 • 170.000 Ft/félév. A hallgatók döntő többsége maga fizeti a tandíját, kivételt képeznek azok a hallgatók, akik sikeresen pályáztak rezidensi helyre. (A szabályozás évente 4 fő rezidens felvételét teszi lehetővé)

További információ:

Egészségfejlesztő szakpszichológus (ELTE)

A képzés 4 féléves, tömbösítve, kéthetente két nap, péntek és szombat. a felvételi létszám 30-40 fő, 30 jelentkező alatt nem indul a képzés.

A képzés évente indul, legközelebb 2018 szeptemberében.

Feltételek:

• Pszichológia mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű pszichológia szakon) szerzett szakképzettség.

Költségek:

• 760.000 Ft

További információ:

• Honlap: https://tanulmanyi.pk.elte.hu/tovabbkepzes-ppk
• Weiszmüller Ágnes, tovabbkepzes@pk.elte.hu

Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus képzés (PTE)

8 féléves, évente ősszel induló képzés. Menete a következő:

 • Összes óra szám: 1300 óra (400 óra elmélet, 900 óra gyakorlat)
 • Az elméleti képzés minden esetben hétfői napon történik, tömbösítve 9-17h-ig. Szemeszterenként 4-5 alkalommal. Szakirányonkénti bontásban vannak az elméleti órák, a szakirány teljes létszámával.
 • A gyakorlati csoportok bontása a gyakorló helyek befogadó képességétől függően vannak szervezve. Nagyjából 8-10 fős gyakorlati csoportbontásban. A gyakorlatvezetők által meghatározott időpontokban.

A képzésre évente 60-70 embert fogadnak. A túljelentkezés mértéke változó, idén másfél, kétszeres volt.

A képzés elvégzésével egészségügyi végzettséget, szakvizsgát szerez. A szakvizsga megszerzése után jogosult Működési Engedély kiváltására, és ezzel önálló klinikai szakpszichológusi munkát végezhet.

Feltételek:

 • Egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma.
 • Megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalat szerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától. Összesen 150 óra sajátélmény, és 100 óra szupervízió kell a szakvizsgára bocsátáshoz.
 • Klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása, függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik. A magánszektorban csak ÁNTSZ engedéllyel rendelkező intézmény.
 • A munkáltató javaslata, hozzájárulása.
 • Az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság: MAWI vagy MAWGYI, MMPI, Rorschach-próba.

Költségek:

2016 őszi szemeszterében felvett klinikai szakpszichológus jelöltek részére 160 000,- FT /félév
A 2018 őszi szemeszterében jelentkezők számára még szervezés alatt van a tandíj mértéke.

Lehetőség önköltség fedezésére: A Minisztérium évente két központi gyakornoki helyet finanszíroz. Ez a képzés költségeit fedezi, és négy évre az egyetemi klinikán, mint főállású munkahelyen dolgozik a jelölt.

További információk:

A PTE BTK Pszichológiai Intézet és a PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ által közösen hirdetett klinikai szakpszichológus képzésért felelős oktatásszervező: Maurerné Polhammer Andrea.

Elérhetőségek:

Honlap: http://pszichologia.pte.hu/klinikai-szakkepzes

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus képzés (PTE)

8 féléves, évente ősszel induló képzés. Menete a következő:

 • Összes óra szám: 1300 óra (400 óra elmélet, 900 óra gyakorlat)
 • Az elméleti képzés minden esetben hétfői napon történik, tömbösítve 9-17h-ig. Szemeszterenként 4-5 alkalommal. Szakirányonkénti bontásban vannak az elméleti órák, a szakirány teljes létszámával.
 • A gyakorlati csoportok bontása a gyakorló helyek befogadó képességétől függően vannak szervezve. Nagyjából 8-10 fős gyakorlati csoportbontásban. A gyakorlatvezetők által meghatározott időpontokban.

A képzésre évente 60-70 embert fogadnak. A túljelentkezés mértéke változó, idén másfél, kétszeres volt.

A képzés elvégzésével egészségügyi végzettséget, szakvizsgát szerez. A szakvizsga megszerzése után jogosult Működési Engedély kiváltására, és ezzel önálló klinikai szakpszichológusi munkát végezhet.

Feltételek:

 • Egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma.
 • Megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalat szerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától. Összesen 150 óra sajátélmény, és 100 óra szupervízió kell a szakvizsgára bocsátáshoz.
 • Klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása, függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik. A magánszektorban csak ÁNTSZ engedéllyel rendelkező intézmény.
 • A munkáltató javaslata, hozzájárulása.
 • Az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság: MAWI vagy MAWGYI, MMPI, Rorschach-próba.

Költségek:

2016 őszi szemeszterében felvett klinikai szakpszichológus jelöltek részére 160 000,- FT /félév
A 2018 őszi szemeszterében jelentkezők számára még szervezés alatt van a tandíj mértéke.

Lehetőség önköltség fedezésére: A Minisztérium évente két központi gyakornoki helyet finanszíroz. Ez a képzés költségeit fedezi, és négy évre az egyetemi klinikán, mint főállású munkahelyen dolgozik a jelölt.

További információk:

A PTE BTK Pszichológiai Intézet és a PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ által közösen hirdetett klinikai szakpszichológus képzésért felelős oktatásszervező: Maurerné Polhammer Andrea.

Elérhetőségek:

Honlap: http://pszichologia.pte.hu/klinikai-szakkepzes

Felnőtt és gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképzés (SOTE)

A képzés integratív szemléletű, a klinikai pszichológia mai fejlettségének megfelelően olyan korszerű tudást kínál, amely magában foglalja a kognitív – viselkedésterápiás, pszichodinamikus és rendszerszemléletű pszichoterápiás megközelítést. Emellett a jelölteknek lehetőségük van megismerkedni a különféle alkalmazási területekkel.

A képzés 8 féléves, elméleti, gyakorlati és szupervíziós képzésből áll. Az elméleti képzés (50 óra) tömbösített formában, intenzív elméleti héten kerül megrendezésre mindig a félév elején. A gyakorlati képzésekre (bázisgyakorlat, 40 óra, 8 alkalom és készségfejlesztő gyakorlat 30 óra, 6 alkalom) a félév során egyenletesen elosztott munkanapokon kerül sor. A kétféle gyakorlat általában egyazon munkanap délelőttjére és délutánjára kerül. A szakképzési időt a jelöltnek a szaknak megfelelő munkahelyen illetve munkakörben kell eltöltenie.

A felvételi létszám nagyságrendileg 35-45 fő. Az utóbbi éveket tekintve a túljelentkezés általában háromszoros; a támogatott képzésre 7-szeres.

A képzés évente indul, vagyis következőleg 2018. szeptemberében.

Feltételek:

• Mesterképzés megléte szükséges
• Saját élményű önismeretre a felvételhez nincs szükség, de a 4 év során teljesíteni kell egy kiképző terapeuta által vezetett egybefüggő 150 óra önismeretet.
• Klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai, egészségügyi teljes vagy félidejű munkaviszony megléte és erről munkáltatói igazolása benyújtása. Félidejű állás betöltése mellett a képzési idő annyival hosszabbodik meg, amennyi a szakképzési idő igazolásához szükséges feltételek teljesítéséhez szükséges. Ezt a jelölt abban az esetben teljesíti, ha a szakképzési idő teljes időtartama alatt legalább 36 órás munkaidejű jogviszonyban dolgozik. A szakképzés időtartama a szakképzési követelményeknek megfelelően legalább 3, de legfeljebb 7 év.

Felvételi jelentkezéskor mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

• Munkáltató hozzájárulása, javaslata (e célra rendszeresített űrlapon)
• Munkaköri leírás, rögzített klinikai pszichológiai és/vagy mentálhigiéniai szakfeladatokkal
• MA vagy MSc fokozatú egyetemi pszichológus diploma, a szakirány megjelölésével
• Szakmai önéletrajz
• Motivációs levél, amely alapján képet alkothatunk a jelölt rátermettségéről, szakmai tájékozottságáról, előképzettségéről
• Jelentkezés nem adható be önkéntes segítői jogviszonyból a 217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) alapján

Költségek:

• A szakképzés önköltséges, díja jelenleg 180.000 Ft / félév, amely az infláció mértékének megfelelően változhat
• A jelenleg érvényes jogszabályok szerint lehetőség van támogatott szakképzési helyekre pályázni, ami központi költségvetési forrásból történik a képzéssel és foglalkoztatással összefüggő költségek biztosítására. Ennek feltételeit a 122/2009.(VI.12) sz. Korm. rend, ill. 16/2010.(IV.15.) EüM. rendelet szabályozza. Részletes információk és a jelentkezési formanyomtatványok letölthetők a Semmelweis Egyetem ÁOK Dékáni Hivatal honlapjáról (http://semmelweis-egyetem.hu/aok/dekani-hivatal/oktatas-2/klinikai-szakpszichologia/). A pályázatokat a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszékre kell eljuttatni Prof. Dr. Perczel-Forintos Dóra tanszékvezető asszony részére.

További információ:

• Honlap: http://semmelweis.hu/aok/szakorvoskepzes/klinikai-szakpszichologia/
• Gyurián Zsuzsa, oktatásszervezőnél a következő email címen: pszichotanszek@med.semmelweis-univ.hu

Neuropszichológiai Szakpszichológia (SOTE)

A képzés indulás előtt áll, pillanatnyilag a krediteket már megszerzők szakvizsgája folyik, ill. azok számára biztosítunk kiegészítő/ részképzést, akik a kreditek egy részének birtokában vannak.

A képzés intézményi háttere a Semmelweis Egyetem ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Neurológiai Klinika és Rehabilitációs Tanszéke. Ezek az intézmények biztosítják a gyakorlatok vezetőinek jelentős részét, meg a hátterét.

A képzés elvégzése az egészségügyben, az OEP által finanszírozottan avagy magánrendelésen lehetővé teszi, hogy az organikusan megalapozott mentális zavarokba szenvedő személyeket vizsgálja, diagnosztizálja és kezelje a szakvizsga által biztosított keretek között.

A képzés teljes formájában 2018-ban indul.

Feltételek:

 • Pszichológia MA vagy hagyományos 5 éves képzésben szerzett diploma
 • 150 óra önismeret szükséges, hivatalosan elismert képzőhely által kiadott tanúsítvány
 • Nem szükséges teljes idejű állás, de szükséges olyan, amely a tapasztalatszerzést biztosítja a szakvizsga megszerzéséhez

A képzés menete:

Az első évfolyamra 20-25 fő tervezünk fölvenni. A gyakorlatok 3-4 fős kiscsoportokban, forgó rendszerben folynak, hogy minden gyakorlóhely speciális kérdései mentén a lehető legszélesebb körben történjen a tapasztalatszerzés.

Költségek:

Az ár-érték arány számítások jelenleg folynak. A Klinikai pszichológiai szakpszichológusi képzéshez hasonló összeggel kalkulálunk.

További információk:

SE ÁOK Dékáni Titkárság Szakorvosképzés menüpont alatt találhatók a Továbbképzési Központ munkatársai. Ők fogadják a jelentkezéseket, szervezik a felvételiket.

A képzési grémium elnöke: Pataky Ilona elérhetőség – pataky.ilona@btk.ppke.hu

Alkalmazott Egészségpszichológiai Szakpszichológus Szakképzés (SZTE)

36 hónapos, évente induló képzés. Menete a következő:

 • 4 féléven keresztül pénteki napokon, 10-15 fős csoportokban tantermi órák + félévenként 40 óra bázisgyakorlat + heti 1 óra kötelező szupervízió.
 • 5-6. félévben egyéni felkészülés, bázisgyakorlatok és szupervízió.

Évente 10-15 fő van a képzésben, a túljelentkezés kb. 20%-os.

A képzés feljogosít önálló szakpszichológusi munkavégzésre az egészségügy területén, illetve a Pszichoterapeuta ráépített szakképzésbe való belépésre.

Jelenleg csak a Szegedi Tudományegyetemen zajlik ez a szakképzés.

Feltételek:

 • BA-ra épülő MA Pszichológus oklevél, vagy osztatlan, 5 éves képzésben szerzett pszichológus diploma
 • Sajátélményű önismeretre nincs szükség, de a szupervízió kötelező, és ez is fejleszti az önismeretet
 • A képzés mellett teljes idejű, egészségügyi ellátónál (állami, vagy magán) való munkavégzés szükséges

Költségek:

6 x 180.000 Ft tandíj

További információk:

Honlap: http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/alapkepzes-elso/alkalmazott

Kapcsolat: http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/elerhetosegek/elerhetosegek

*64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján az egészségügyi tevékenységet végző orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettséggel, illetve ezen túlmenően – egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés, azaz pl. klinikai szakpszichológus képzés során szerzett képzettséggel rendelkező személy folyamatos szakmai továbbképzésben köteles részt venni.

Ehhez 5 év alatt összesen 250 pontot kell szereznie szakképesítésekként (ami azt jelenti, hogy ha valakinek több szakképesítése van, akkor a pontszám felszorzódik a szakképesítés számával, vagyis, ha például klinikai szakpszichológus ÉS igazságügyi szakértő ÉS alkalmazott egészségpszichológus, akkor háromszor 250 pontot kell teljesítenie ötévente).

Ez a 250 pont a következőképpen oszlik meg:

 1. a szakképesítésének megfelelő, szakterületenként szervezett kötelező szinten tartó továbbképzés – 50 pont 5 év alatt
 2. szabadon választható elméleti továbbképzésen – 100 pont 5 év alatt
 3. gyakorlati továbbképzés – 100 pont 5 év alatt

Arról, hogy ezek pontosan mit takarnak, és hogyan kell őket teljesíteni, a www.oftex.hu-n olvashatnak bővebben.