Ezek a képzések általában már alapképzés (BA) után elkezdhetőek, ráadásul nem kötöttek feltétlen pszichológus alapképzés elvégzéséhez, más diploma birtokában is teljesíthetőek. Azért szerepelnek mégis felsorolásunkban, mert sokban hasonlítanak az egyéb, pszichológusi képesítéshez kötöttekhez, szintén olyan munkára készítenek fel, melyben az ember áll a középpontban. Ilyen képzések például a mentálhigiéné, szupervizor, addiktológiai konzultáns stb.

Perinatális Szaktanácsadó (ELTE)

4 féléves képzés, kéthetente két nap, péntek, szombat. Perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam formájában is van lehetőség a képzésben való részvételre. Felvételi követelmények a honlapon olvashatók. A felvételi létszám 25-40 fő, túljelentkezés nem szokott előfordulni.

A képzés kétévente indul, legközelebb 2018. szeptemberében.

Feltételek:

• BA, BSc szintű végzettség, pedagógia, pszichológia,, gyógypedagógia, szociális, pedagógusképzés, egészségtudomány, sporttudomány, élő természettudomány képzési ágakban szerzett szakképzettségekkel.
• Szakmai tapasztalat/hospitálási lehetőség perinatális munka területén.

Költségek:

• 620.000Ft, lehetőség van az alkalmazó intézmény támogatásának igénylésére

További információ:

• Honlap: https://tanulmanyi.pk.elte.hu/tovabbkepzes-ppk
• Weiszmüller Ágnes, tovabbkepzes@pk.elte.hu

Képi Kifejezéspszichológiai Szaktanácsadó (KRE)

Kétévente, csak keresztfélévben induló képzés. Legközelebb 2018. februárjában indul. Képzési idő 2 év (4 félév), félévente 5-6x 2 napon, péntek délután és szombaton zajlik az oktatás. Csoportlétszám 15-20 fő, általában 2-3x-os túljelentkezés van.

A szak olyan szakembereket képez, akik a képi kifejezés pszichológiája és pszichopatológiája, pszichológiai képelemzés, rajzvizsgálat és művészetterápia területén egyetemi színvonalú, nemzetközi szinten is naprakész ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket a gyakorlatban hasznosítanak az alapdiplomának megfelelő kompetenciakörben.

A kifejezéspszichológiai ismeretekkel rendelkező szakember minden olyan területen, szervezetben, intézményben, létesítményben működhet, ahol nevelés, fejlesztés, képzés, újranevelés, korrekció, gyógyítás és rehabilitáció tevékenysége folyik, és ezek során a szakemberek humán intervenciókat használnak fel munkájukban.

A hasznosítási területhez tartoznak a gyermekpszichológiai és pedagógiai szolgáltatást nyújtó intézmények, a komplex szakszolgálati intézetek, a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságok, a pedagógiai központok, logopédiai szakszolgálatok és beszédjavító intézetek, korai fejlesztő központok, a pályaválasztási tanácsadók, családsegítő központok, családvédelmi és mentálhigiénés szolgálatok, humán szolgáltató központok, gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálati központok, gyógypedagógiai intézmények (fejlesztés és prevenció), a nevelési tanácsadók országos hálózata, a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottságok, az utazó gyógypedagógiai szakszolgálatok, a regionális családsegítő központok, szociális gondozási központok, valamint azok az intézmények, ahol kollégiumi és gyermekotthoni nevelés, művészeti nevelés, napközis és tanulószobai foglalkozás történik. A felnőttekkel foglalkozó szakembereket felvevő intézmények közé tartoznak a pszichiátriai intézmények és gondozók, a rehabilitációs intézmények, a szenvedélybetegek terápiás intézményei, gyógypedagógiai intézmények, a testi és szellemi fogyatékos ifjúsági és felnőtt intézmények, valamint a geriátriai intézmények.

A kifejezéspszichológiai ismeretek hasznosíthatók gyerekeknél primer, illetve szekunder prevenciós és szűrővizsgálati céllal magatartási és beilleszkedési problémák (megváltozott viselkedés, túlzott visszahúzódás, közösségi szabályok figyelmen kívül hagyása, kapcsolati nehézségek stb.) esetében, az érzelmi-indulati élet zavarai esetében (fokozott érzékenység, nyugtalanság, agresszivitás, ideges eredetű beszédzavar, neurotikus tünetek stb.), tanulási és teljesítményzavarok esetén, ha a gyermek teljesítménye képességei alatt marad (írás- és olvasászavar, figyelemzavar, tanulási kedv hiánya stb.), valamint az iskolaérettség megállapításával kapcsolatos kérdésekben.

Feltételek:

 • Legalább alapképzésben, illetve korábbi rendszerben főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség és szakképzettség
 • Szükség van minimum 120 órás önismereti célú képelemzési területen (pl. művészetterápia) végzett csoportmunka teljesítésére (mentesül, aki minősített csoportvezető irányításával 120 óra önismereti csoportmunkát korábban már elvégzett és ezt igazolja)
 • Felvételi elbeszélgetésen való részvétel, amely a jelentkező érdeklődési körére, motivációjára, szemléleti irányultságára, szakterületi tájékozottságára és gyakorlati tapasztalataira irányul
 • Nem szükséges képzés melletti betöltött állás

Költségek:

4×120.000 Ft tandíj, ezen felül az önismereti csoport díja 1000-1200 Ft + ÁFA/óra (akinek nincs meg a képzés megkezdésekor)

További információk:

Mentálhigiénés segítő (KRE)

Mentálhigiénés segítő (KRE)

A Mentálhigiénés segítő képzés évente ősszel indul, és hossza négy félév (520 óra).

Menete:

 • 5×2 nap (csütörtök – péntek)
 • az előadások nagycsoportban, a szemináriumok csoportbontásban (10-13 fő/csoport) zajlanak.
 • Aki nem rendelkezik igazolt önismerettel – és az egyetem keretein belül kezdi el az önismereti csoportmunkát –, annak alkalmai: az 1 és 2. félévben a képzési alkalmakat követő szombaton, továbbá a 2. félévet követő nyári szünetben egymást követő 5 napon lesznek.

Következő képzés: 2018 őszén indul.

Felvételi keretszám: 75 fő, az előadások nagycsoportban, a szemináriumok csoportbontásban (10-13 fő/csoport) zajlanak. A túljelentkezés 2017-ben kétszeres volt.

A képzés feljogosít: Végzettsége birtokában a mentálhigiénikus elhelyezkedhet:

 • egészségügyi intézményekben
 • szociális intézményekben
 • nevelési-oktatási intézményekben
 • versenyszférában és civil szervezetekben
 • Mindezeken a területeken az egészségfejlesztési és mentálhigiénés kultúra feltételeinek kialakításában, egészségfejlesztő projektek kidolgozásában, életmódprogramok gyakorlati megvalósításában és az egészségfejlesztéshez szükséges pályázatok elkészítésében vehet részt.
 • A szakon végzettek alkalmasak az alkalmazkodási zavarok pszichológiai hátterének, dinamikájának felismerésére; mentálhigiénés preventív lépések, beavatkozások megtervezésére és alkalmazására; adott célcsoportot érintő mentálhigiénés programok kidolgozására, kivitelezésére, hatékonyságának mérésére, az eredmények értelmezésére (pl. drog prevenciós programok, egészségfejlesztés és fenntartás programja, dohányzás elleni programok, munkahelyet, szervezeteket egészségesebbé tevő programok).

Feltételek:

 • Bármely képzési területen, legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség, illetve a korábbi képzési rendszerben szerzett legalább főiskolai szintű oklevél.
 • A képzés mellett 150 órás önismereti célú csoportmunka teljesítése szükséges.
 • E követelmény alól – kérésére – mentesül az a hallgató, aki előzetesen (minősített vezető irányításával) legalább 150 óra önismereti csoportmunkát elvégzett és ezt igazolja.
 • Felvételi beszélgetésen való rézvétel, mely a szakmai gyakorlatra és a jelentkezés motívumaira irányul, külön készülést nem igényel.

Költségek: A képzés önköltséges, a költségtérítés összege: 185 000 Ft / félév. (Előzetesen elvégzett és elfogadott önismereti csoportmunka esetén 145 000 Ft / félév.)

További információ:

Online mentálhigiénés tanácsadás (KRE)

Az Online mentálhigiénés tanácsadás évente, ősszel indul és hossza három félév.

Menete a következő: Az 1-2. félévben havonta egyszer 2 nap, a 3. félévben havonta egyszer 1 nap. Az előadások nagycsoportban, a szemináriumok csoportbontásban zajlanak.

Következő képzés: 2018 őszén indul.

A felvételi keretszám: 30 fő

A képzés feljogosít: Online mentálhigiénés tanácsadói feladatok (szolgálatok) ellátására.

Ezek keretében képessé válnak szakszerű, mentálhigiénés támogatást nyújtani az igénybevevőknek – elsősorban serdülőknek, fiatal felnőtteknek, közép- és időskorúaknak, különösen az alábbi kérdésekben, illetve problématerületeken:

 • életvezetés és egészségmagatartás, valamint az e téren jelentkező esetleges nehézségek,
 • kapcsolatok kialakítása és kölcsönösen kielégítő fenntartása, különös tekintettel a párkapcsolatokra, a családi-, baráti-, és kortárskapcsolatokra, valamint a tanár – diák kapcsolatra,
 • személyiség-, és identitásfejlődés, különös tekintettel a sarkalatos életkori krízisekre (serdülőkor, életközépi válság, időskori veszteségek),
 • önismeret, kommunikáció, probléma-megoldó képesség.

Feltételek:

 • Bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség, illetve a korábbi képzési rendszerben szerzett legalább főiskolai szintű oklevél.
 • Felvételi beszélgetésen való részvétel, mely a szakmai gyakorlatra és a jelentkezés motívumaira irányul, külön készülést nem igényel.

Költségek:

 • A képzés önköltséges, a költségtérítés összege: 100.000 Ft. / félév.

További információ:

Szupervízor szakirányú továbbképzés (KRE)

Szupervízor szakirányú továbbképzés

A képzés évente, ősszel indul, legközelebb 2018 szeptemberében. A képzési idő 4 félév (2 év)
Képzési alkalmak: kéthetente 2 nap (péntek – szombat), valamint egy háromnapos nyitó blokk
A csoportlétszám 18-22 fő, az előadások nagycsoportban, a szemináriumok csoportbontásban (8-10 fő/csoport) zajlanak.
A felvételi keretlétszám: max. 25 fő, általában másfélszeres a túljelentkezés

Feltételek:

 • Legalább főiskolai vagy MA/MSc végzettség az alábbi tudományterületek valamelyikén:
  – pedagógus (óvó-, tanító-, tanár-) és pedagógia szakok;

  – szociálpedagógia szakok;
  – szociális munkás, szociálpolitikus és szociológia szakok;
  – pszichológia és teológia szakok;
  – orvosi- és egészségtudományi szakok;
  – jogi- és közgazdaságtudományi szakok.
 • minimum 60 óra, 5 évnél nem régebbi igazolt (egyéni vagy csoportos) önismereti munka.
 • Min. 5 éves szakmai tapasztalat.
 • Minimum 40 óra saját élményű, csoportos szupervízió vagy 15 óra egyéni szupervízió, amelyeket egy – a képzőhely által elismert – szupervizor tart és dokumentál.
 • Felvételi beszélgetésen való részvétel, mely a szakmai életútra és a jelentkezés motívumaira irányul.

Költség:

A képzés önköltséges, a költségtérítés összege: 230 000 Ft / félév

A képzés feljogosít:

Professzionális szakmai szupervízió nyújtása, fejlesztő és személyes kompetencia-növelő támogatás biztosítása.

Bővebb információ, előszupervíziós csoportra való jelentkezés:

Szupervízor – coach szakirányú továbbképzés (KRE)

2 féléves, kétévente ősszel induló képzés. Menete a következő:

 • Képzési alkalmak: péntek-szombati napokon (2-3 hetente)
 • A csoportlétszám 15-18 fő, az előadások nagycsoportban, a szemináriumok csoportbontásban (8-10 fő/csoport) zajlanak.

A felvételi keretlétszám: kb. 20 fő, nincs túljelentkezés.

A következő képzés 2018. szeptemberében indul.

A képzés feljogosít szupervízió alapú coaching nyújtására, vezetői személyiség- és kompetenciafejlesztés biztosítására

Feltételek:

 • Szupervizor szakképzettséget igazoló diploma
 • Folyamatos szupervizori munka, gyakorlat
 • Felvételi beszélgetésen való részvétel, mely a jelentkező érdeklődési körére, motivációjára, szemléleti irányultságára, szakterületi tájékozottságára és gyakorlati tapasztalataira irányul

Költségek:

Önköltséges, 250.000 Ft/félév tandíj

További információk:

Kapcsolat: dr. Nemes Éva – 06/30-602-8981, nemes.eva@kre.hu

Honlap: http://www.kre.hu/btk/index.php/szupervizor-coach-szakiranyu-tovabbkepzes

Mentálhigiéné és közösségi segítés szakirányú továbbképzés (PTE)

A képzés adatai feltöltés alatt

Addiktológiai konzultáns (SOTE)

A képzés adatai feltöltés alatt

Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak (SOTE)

A képzés adatai feltöltés alatt

Addiktológiai Konzultáns szakirányú továbbképzés (DE)

A képzés adatai feltöltés alatt

Mentálhigiéné (DE)

A képzés adatai feltöltés alatt