A különböző módszerspecifikus képzések, különböző terápiás módszerek használatát tanítják meg a hallgatónak. Olyan módszert érdemes választani, ami a személyes stílushoz, érdeklődéshez közel áll, ezért jelen katalógusunk igyekszik minél többet részletesen bemutatni. Bár a módszerspecifikus képzések a pszichoterapeuta képzés részképzései, előfordulhat, hogy elvégzésüket (vagy bizonyos részeik elvégzését pl. önismeret, elméleti kurzus) a képzőhely lehetővé teszi a pszichoterapeuta képzés elkezdése előtt, ebben az esetben azonban nem jogosítanak semmiféle működésre. Amennyiben a hallgató módszerspecifikus képzés elvégzésébe kezd, vagy neki, vagy képzőhelyének be kell jelentenie (az SE Pszichoterápiás Tanácsába), hogy ezzel a pszichoterapeuta szakképzését is elkezdte. A pszichoterapeuta képzéshez csak akkreditált képzéseket lehet felhasználni, de több módszerspecifikus képzés is elvégezhető.

A képzések nagy száma miatt az itt szereplő lista hiányos lehet. Amennyiben tudomása van olyan pszichológiai módszerspecifikus képzésről, ami itt nem szerepel, kérjük jelezze felénk!

Aktív-Analitikus Pszichoterapeuták Egyesülete (AKAPE)

A képzés jelenleg átszervezés alatt.

Business és Life Coach Képzés (In Dynamics Consulting)

Képzések:

 • Tréner, Moderátor, Facilitátor Képzés
 • Provokatív Coach és Provokatív tanácsadás képzés
 • Csoportdinamika tréner képzés
 • Csoport és team coach képzés

Milyen oklevelet nyújt?

 • A képzés elvégzéséről az oklevelet az In Dynamics Consulting Kft. adja ki. A megszerzett képesítés neve: “Business és Life Coach”. A képzési program iskola- és felnőttképzési rendszeren kívüli egyéb képzésnek, továbbá azt kiegészítő szolgáltatásnak minősül.
 • A coach képzés megfelel az DGSv, ICF, EMCC, ESA, ECA coach kompetencia elvárásainak.
 • A 2. modul, a csoportdinamikai sensitivity tréning beszámítható a csoportdinamikai tréner képzés részeként (CSODA – DGGO).
 • A résztvevő kiegészítő képzéssel (100 óra: csoportdinamika, tréning design, tréneri intervencók) tréneri oklevelet kap.

A képzés a Magyar Csoport- és Szervezetdinamikai Egyesület által elismert, Budapesten félévente, Győrött/Debrecenben/Szegeden évente indul.

Időbeosztás, csoportlétszám:

 • A képzés időtartama 6 hónap.
 • Összesen hat modulból áll, amelyek havonta vannak megtartva. Az 1. modul egy, a 2. modul öt, a 3-5. modulok két és a 6. modul egy napos.
 • Egy évfolyam kb 15 fő, egyes képzési napokon azonban kisebb csoportokban folyik a képzés.

Feltételek:

 • Pszichológia alapképzés alatt már elkezdhető
 • A képzés része a saját élmény, csoportdinamikai tréning, amelyet más saját élményű önismerettel nem lehet kiváltani (ha valakinek már van csoportdinamikai tréning tapasztalata azt elfogadjuk).
 • A képzés elvégzéséhez szükséges elsajátítandó kompetenciák:
  Érzelmi és társas intelligencia
    – Coach szakmai tudás
 • Az oklevelet az a résztvevő kapja meg, aki a teljes képzésen részt vesz (képzési idő 10%-nál nem hiányzott többet, és azt be kell pótolni), elkészítette az esettanulmányt és azt a záróvizsga keretében sikeresen megvédte és eleget tett a gyakorló coaching és szupervízió feltételeinek.

Költségek:

 • 390.000 Ft

További információ:

CBT konzultáns képzés – VIKOTE

A képzés évente, ősszel indul, legközelebb 2018 szeptemberében. Hossza 4 félév.
6 képzési nap /félév és 6 önismereti nap/félév
Nincs létszám korlátozás, a létszámnak megfelelő számban indítjuk a csoportokat.

A képzés célja:

A képzés célja olyan szociális, egészségügyi, oktatási és más segítő szakemberek képzése, akik jártasak a kognitív viselkedésterápiás módszer elméleti alapjaiban, és a gyakorlatban képesek alkalmazni a módszer elemeit a munkaterületükön való hatékonyabb tevékenység érdekében.

Milyen végzettséggel lehet elkezdeni a képzést?

Humán diplomával, részletesen a honlapon megtekinthető

Feltételek:

150 óra sajátélményű önismeret és a képzés részét képezi az önismereti tréning is. Amennyiben a képzésben résztvevő már részt vett bármely akkreditált pszichoterápiás szakegyesület önismereti képzésén a megfelelő óraszámban, felmentést kaphat.

Mennyibe kerül a képzés összesen?

A 2017-ben CBT konzultáns képzésbe lépők számára a képzés ára: VIKOTE tagok részére: 160.000,-Ft/ félév, nem VIKOTE tagok részére: 170.000,-Ft/félév. A képzés díja 2018-ban változhat, a változásokról a VIKOTE elnöksége az idei tanév lezárását követően fog dönteni. A döntés után az információ felkerül a honlapunkra.

Mire jogosít a képzés elvégzése?

A képzés elvégzése után a résztvevők alapdiplomájuknak megfelelően munkájuk során a CBT-t, mint módszert használhatják a kompetenciahatárok betartásával.

További információ:

titkarsag@vikote.hu

www.vikote.hu

Családterápiás módszerspecifikus képzés

A családterápia tág körébe a párterápia, valamint az egyéni rendszerszemléletű terápia is beletartozik, hiszen a kapcsolati fókusz közös pont.

A családterápia egyfelől terápiás elrendezés (a teljes család jelen van), másfelől szemlélet. A szemléleti alapokat a rendszerszemlélet, a transzgenerációs szemlélet, erőforrásközpontúság és a családterápia egyes irányzatainál a posztmodern társas konstruktivista ismeretelmélet, valamint a pozitív pszichológia adja. A családterápia a problémákra, mint a kapcsolati hálóban, kölcsönös meghatározottságban élő, saját életüket aktívan és felelősen alakító személyek által közösen létrehozott, mintázattal bíró eseményére tekint.

A családterápia módszertana gazdag és eklektikus, a verbális kommunikációs technikáktól a dramatikus megjelenítéseken át a kreatív technikákig terjed.

A hazai családterapeuta képzettséget idehaza és az EU országaiban is elismerik, kérésre az Egyesület angol vagy német nyelvű Tanúsítványt is kiállít.

Képzési időtartam:

Az önismereti szakasz egy év, az elméleti- és módszerdemonstrációs alapképzés kiképzői ütemezéstől függően egy-két év, a szupervíziós szakasz kétszer 8 hónap. A teljes képzési folyamat leghamarabb 4 év alatt teljesíthető.

Induló képzések:

Az MCSE-nek huszonegynéhány kiképzője eltérő ütemezésben és gyakorisággal indít képzést, Budapesten jellemzően évente többször, naptári vagy tanévhez igazodva, vidéki nagyvárosokban évente-néhány évente indulnak különböző képzési szakaszok.

Képzés menete:

Az önismeret és a szupervízió kiscsoportos (8-12 fős) keretben, az elméleti szakasz jellemzően ennél nagyobb, középcsoport (14-20 fő) keretben zajlik. Az időbeosztás tekintetében a kiképzők különböző ütemezéssel szervezik a képzéseiket: általában kétheti vagy havi gyakoriságú találkozókon, fél-egy-két képzési napos intenzitással dolgoznak a csoportok. Akad hétvégi és hétköznapi csoport is.

 • önismeret 150 óra
 • elméleti és módszerdemonstrációs alapképzés 200 óra
 • szupervízió 2 x 80 óra
 • szeminárium 50 óra
 • workshop és vándorgyűlés-részvétel 50 ponttal egyenértékű

A teljes képzési folyamat végén esetbemutató dolgozat védése és elméleti kérdésekre adott válasz révén, 3 tagú bizottság előtt kell megmutatnia a jelöltnek, hogy képes rendszerszemléletben gondolkodni, a hipotézis-célkitűzés-beavatkozások mindenkori összhangját tudatosan megteremteni, ismeri és használja a családterápiás fogalmakat, megközelítéseket, módszereket és irányzatokat, ismeri a családterápia irodalmát, valamint felelős segítői önreflexiónak van birtokában. A vizsgára a második szupervíziós szakasz lezárulta után öt éven belül kell sort keríteni.

Feltételek:

Széleskörű végzettséggel elkezdhető, a különbség a kimeneti képzettségben (családterapeuta illetve családi tanácsadó) van. Pszichológushallgatóknak leghamarabb MA I, vagy MA II alatt érdemes elkezdeniük az elméleti képzési szakaszt – hiszen az alapképzés tanúsítványa diplomához kötött. Önismeretre hasonló megkötés nem vonatkozik, az bármikor elkezdhető – mindössze szakmalogikai szempontok szerint érdemes az egyetemi képzés lezárultához közeledve belevágni.

A Magyar Családterápiás Egyesület, saját, családi kapcsolatokra fókuszáló önismerete mellett elfogad más módszerben szerzett önismeretet is, feltéve, hogy kiképző pszichoterapeuta által vezetett csoportban (150 óra), vagy kiképző pszichoterapeutánál végzett egyéni önismereti munkában (100 óra) szerezték.

BA viselkedéselemző diplomával tehát nem szerezhető végzettség. MA pszichológus és szakvizsgázott pszichológus alapvégzettséggel családterapeuta, míg pszichoterapeuta szakvizsgával család-pszichoterapeuta cím szerezhető. A képzés „frissítéséről” az MCSE tanulmányi bizottsága dönt.

Költségek:

A kiképzők általában azonos óradíjjal hirdetik a képzéseket, ez 2018-ban jellemzően 1600 forint/óra. Így a 200 órás alapképzés 320 000.-, a 150 órás önismeret 240 000.-, a 2×80 órás szupervízió 2×128 000.-, összesen 816 000 forint. A kötelező workshop, vándorgyűlés és szeminárium-látogatással, a kötelező irodalmak beszerzésével, a kötelező egyesületi tagsági díj befizetésével mindösszesen egymillió forint körüli összeggel érdemes számolni – négy évre vetítve. Részletfizetésre természetesen a legtöbb képzési szakaszban van lehetőség.

További információk:

Kapcsolat: iroda@csaladterapia.hu, +36 1 3280738, Olosz Ildikó irodavezető

Honlap: www.csaladterapia.hu

Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely (DREAM)

Milyen oklevelet nyújt?

 • A DREAM módszerspecifikus képzés elvégzése a pszichoterapeuta szakvizsgához szükséges, önálló képzettséget nem ad (csak jártasságot). A pszichoterapeuta szakvizsga megszerzése módszerspecifikus képzettséget nem ad, ennek megszerzéséhez a feltételeket lásd a honlapon.

A képzés államilag akkreditált, az elméleti szakasza akkor indul, ha van elég jelentkező, csoportokat minden év szeptemberében indítunk.

Időbeosztás, csoportlétszám:

 • A módszerspecifikus képzés elmélete 100 óra. A csoportos önismeret 10 alkalom (havi egyszer péntek-szombat, alkalmanként 15 óra).
 • A módszerspecifikus képzés elméleti oktatása havi egy alkalommal, péntek délután történik, ami kiegészül két-három alkalommal péntek-szombati képzéssel (két félév, egy tanulmányi év összesen). Az elméleti oktatás létszáma nem korlátozott, minimum létszám 10-12 fő. A csoportos önismeret havi egyszer péntek-szombati napokon zajlik, minimum létszáma 10-12 fő.

Feltételek:

 • Mesterképzés megléte szükséges
 • Csoportos és egyéni önismereti sajátélményt DREAM kiképző terapeutáktól fogadunk el. Egyéni önismeretből csak a DREAM módszert, csoportos önismereti formából egyéni elbírálás alapján más módszert is. A csoportos önismeret óraszáma: 150 óra. Az egyéni önismeret 20 alkalom, vagyis 40 óra (a további egyéni önismeret a szupervíziós fázis része).
 • A módszerspecifikus képzés elméleti fázisának végén DREAM módszerben végzett eset leírása, szóbeli megvédése, illetve szóbeli vizsga történik. Elévülése egyelőre nincs, bár a tanulmányi rend változása folyamatban van.

Költségek:

 • A csoport alkalmanként (15 óra) 27.000 Ft, a módszerspecifikus képzés félévenként 90.000 Ft (két félév összesen).

További információ:

Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápia

A módszerspecifikus képzés a Tündérhegyi Pszichoterápiás Képzés során elsajátított rövid dinamikus pszichoterápiás elméleti és gyakorlati ismeretekre épül.

Milyen oklevelet nyújt?

 • Pszichoterapeuta szakképzettség esetén fókuszált pszichodinamikus pszichoterapeuta oklevelet nyújt.

A képzés államilag és nemzetközileg is akkreditált, tanévenként indul (legközelebb 2018 októberében).

Időbeosztás, csoportlétszám:

 • A képzés időtartama egy tanév.
 • Pénteki napokon történik, előadások, szemináriumok és esetmegbeszélő csoportok formájában. A csoportok 8-10 főből állnak.

Feltételek:

 • A Tündérhegyi Európai Pszichoterápiás képzés elvégzése után kezdhető el
 • 250 óra sajátélmény-terápia szükséges. Ez lehet 250 óra egyéni-, vagy 150 óra csoport és 100 óra egyéni sajátélmény kiképző pszichoterapeutánál. Az egyéni terapeuta lehet a Tündérhegyi Európai Pszichoterápiás Képzés oktatója illetve a Magyar Pszichoanalitikus Egyesület kiképző pszichoterapeutája.
 • A vizsga két elméleti tételből és esetvédésből áll. A tanév során három fókuszált rövid dinamikus pszichoterápiás eset alapján három esettanulmány elkészítése szükséges, ezek közül az egyiket meg kell védeni a vizsgán.

Költségek:

 • A tanév tandíja 200 ezer Ft, ami két részletben fizethető.

További információ:

Bagotai Tamás  bagotai@enternet.hu

Gestalt Terápia Képzés (GTK)

4 éves, jelentkezéstől függően 1-2 évente induló képzés. Menete a következő:

 • Havi egy alkalom, péntek, szombat és vasárnap, kiscsoportos képzés
 • Minden képzési hétvége után egy angol nyelvű esszé megírása
 • Minden év végén esszé írása és annak megvédése
 • év végén külön módszertani elméleti írásbeli vizsga teljesítése
 • Harmadévtől egyéni terápiás tapasztalat, gyakornokként rendszeres terápia-adással
 • Előírt szupervíziós óraszám teljesítése 3. és 4. évben
 • A záródolgozat megírása és megvédése

Évente minimum 14, maximum 18 fő vesz részt a képzésben.

Egyetemi szintű, (de nem bolognai rendszerű) diplomát nyújt a képzéssikeres elvégzés esetén. A Gestalt terapeutai diploma 120 ECDS kreditet jelent, amely 5 éven belül beszámítható bolognai rendszerű szakirányú diploma megszerzéséhez.

Feltételek:

 • Felsőfokú, legalább alapképzés szükséges, egyetemi vagy főiskolai diploma.
 • Pszichológus diploma nem feltétel, azonban elhivatottság és alap készségek megléte igen.
 • Humán erőforrás és szakirányú tapasztalat előnyt jelent.

A képzés Magyarországon nem akkreditált. Nemzetközileg EAGT és EAP akkreditációval rendelkező képzés, amely 120 ECDS kreditet jelent és belépő szint a szakirányú MA (Bsc) képzés elvégzésére.

Költségek:

Éves 690.000 Ft + áfa / év – nem beleértve a könyvek és az egyéni terápia árát. Az ár a konkrét évben változhat. Egyéni elbírálás alapján támogatás igényelhető.

További információk:

Honlap: www.gestalt.hu és a képzés részletesebb információi: http://gestalt.hu/gestalt-kepzesek/gestalt-terapia-kepzes/

Kapcsolat: arpad.mondok@gestalt.hu, +36203335588, Mondok Árpád

Gyermek pszichodráma aszisztens, gyermekjátékdráma asszisztens

Képzések:

 • Gyermekjátékdráma asszisztens
 • Gyerekpszichodráma vezető – az gyerekpszichodráma asszisztensi szint után szerezhető meg

Milyen oklevelet nyújt?

 • Gyermekpszichodráma: OFTEX pontot ér mindenkinek. Bővebben a www.pszichodram.hu oldalon.
 • Gyermekjátékdráma: Módszerspecifikus Gyermekpszichoterápiás képzés Bővebben: MIPE.hu honlapon, MIPE Képzési Rendje.

A képzés államilag akkreditált és körülbelül évente indul (legutoljára 2016 ősszel).

Időbeosztás, csoportlétszám:

 • A képzés kb. másfél éves.
 • Péntek, szombat, vagy vasárnapi napokon (képzőtől függően egy vagy kétnapos blokkokban), 10-16 fős csoportokban.

Feltételek:

 • Pszichológia alapképzés alatt már elkezdhető.
 • 250 óra pszichodráma önismeret szükséges, mely elvégezhető házon belül is, a kiképzők indítanak önismereti csoportokat is (1500 Ft/óra).
 • A Kende Hanna-féle gyermekpszichodráma módszert két szervezet akkreditálta. A Magyar Pszichodráma Egyesület és a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület. A két szervezetnél a bementi követelmények mások. A Magyar Pszichodráma Egyesületnél felnőtt pszichodráma asszisztensi vizsga után lehet gyerekpszichodráma asszisztensi képzésre jelentkezni. A Magyar Individuálpszichológiai Egyesületnél a Gyerekterápiás módszerspecifikus képzés egyik modulja, (a Játékterápia és elméleti modul mellett) 150 óra önismeret a bemeneti követelmény a Játékdráma képzésbe.
 • Gyerekpszichodráma csoportban kell hospitálni, és az ott megtapasztalt folyamatról vizsgadolgozatot írni. A vizsgán dramatikusan meg kell védeni a dolgozatot. Ennek két éven belül az oktatás után meg kell történnie.

Költségek :

 • 150 óra x 1500Ft

További információ:

http://gyermekpszichodrama.hu/

Individuálpszichológiai módszerspecifikus felnőtt-pszichoterápiás képzés

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület pszichoterápiás módszerspecifikus képzőhely, a képzések a SOTE által akkreditáltak, a Pszichoterapeuta Grémium által elfogadottak. Az Egyesület, alapító tagja a Pszichoterápiás Tanács Szövetségnek, így a képzések a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által jóváhagyott feltételeknek is megfelelnek és illeszkednek a nemzetközi pszichoterápiás képzési rendben. A MIPE tagja a Nemzetközi Individuálpszichológiai Szövetségnek (IAIP) így a képzések a Szövetség által elismertek.

A képzések évente indulnak, a következő  2018 szeptemberében. A teljes módszerspecifikus képzés elvégzése 3 évet vesz igénybe. Az oktatás 10-10 tanórás időkeretben pénteki-szombati napokon zajlik, 10-18 fős csoportokban.

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület képzéseit azok a szakemberek vezetik, akik a módszerspecifikus végzettséget megszerezve, min. 5 éven keresztül az egyesület szakmai munkájában tudományos tevékenységet végeznek. Az önismereti- és szupervíziós csoportok egyik vezetője kiképző szakpszichoterapeuta.

Feltételek:

 • IP módszerspecifikus felnőtt-pszichoterápiás szakpszichoterapeuta képzéshez klinikai pszichológusi szakvizsga, vagy szakpszichoterápiai orvosi szakvizsga.
 • IP módszerspecifikus felnőtt szakirányú tanácsadó képzéshez felsőfokú (Ba, vagy Ma) végzettség.
 • 150 óra önismeret teljesítése kötelező.
 • Az önismereti sajátélmény megkezdéséhez a bemeneti követelmény az alapképzési (Ba) szint befejezése a felsőoktatásban!
 • Az Egyesület azonos óraszámmal fogadja el a mélylélektani alapú terápiás irányzatokat képviselő iskoláknál végzett, egyéni vagy csoportos önismereti sajátélményt.
 • A pszichodráma módszerű önismereti sajátélményt 50 órában számítja be az Egyesület a képzésbe.
 • Egyéni és csoportos önismereti sajátélmény végezhető az Egyesületnél, melyet kiképző szakpszichoterapeuták vezetnek.

Költségek:

 • A 2017/18. tanévben 1500 Ft/óra díjjal lehet számolni.
 • A csoportos önismereti sajátélmény óradíja: jelenleg 1500 Ft.
 • Az egyéni önismereti sajátélmény díját a kiképző szakpszichoterapeuta határozza meg.

Módszerspecifikus felnőtt-pszichoterápiás képzés moduljai:

 • Önismereti sajátélmény: 150 óra csoportos módszerű, + 100 óra egyéni + 50 óra egyéni, vagy 100 óra csoportos módszerű
 • Elmélet: 60 óra előadás + 30 óra szeminárium – Követelmények: Szemináriumi beszámoló, + esszé, vagy szakirodalmi anyag fordítása
 • Gyakorlat: 30 óra IP módszertan – Követelmény: Egy esetbeszámoló
 • Szupervízió: 60 óra csoportos + 30 óra csoport, vagy 50 óra egyéni – Követelmény: Egy esettanulmány
 • A záróvizsga tartalma: a záró-dolgozat (1 esettanulmány) védése + Szóbeli vizsga

A záróvizsgára történő jelentkezésre az IP képzés gyermek-, ill. felnőtt moduljait lezáró utolsó szupervíziós szakaszának befejezését követő max. 3 éven belül kerülhet sor. A modulok között max. 2 év telhet el. Az elméleti modullal párhuzamosan végezhető a szupervízió.

Végzettség:

 • IP módszerspecifikus felnőtt-pszichoterápiás szakpszichoterapeuta: Az IP terápiás módszerének alkalmazására képzett orvos, vagy klinikai szakpszichológus, aki a szakpszichoterápia szakvizsgával is rendelkezik és elvégezte az individuálpszichológia módszerspecifikus pszichoterápiás képzési szintet. Képes individuálpszichológiai szaktudása, integrált személyisége révén, empátiás-szimmetrikus beteg-terapeutaegyéni és csoportos pszichoterápia vezetésére. Ennek keretében alkalmazza az individuálpszichológia sajátos eszközrendszerét: a biográfiai- és életstílus-elemzést, az átfinalizálást, a kisebbértékűségi érzések elemzését, kompenzációk keresését, konfrontációt, bátorítást, diszfunkcionális túlkompenzációk leépítését, csoportba-integrálást
 • IP módszerspecifikus felnőtt szakirányú tanácsadó: Az IP-tanácsadás módszerének alkalmazására képzett felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki elvégezte az individuálpszichológiai módszerspecifikus pszichoterápiás képzési szintet. Képes individuálpszichológiai szaktudása, integrált személyisége révén, empátiás-szimmetrikus kliens-tanácsadó viszony keretében diagnosztikai munkára és konzultáció vezetésére, valamint szakpszichoterapeuta mellett csoportvezetésre. Alkalmazza az individuálpszichológia konfliktuskezelő, tanácsadó, feltáró, elemző eszközrendszerét. Szakmai képesítésének megfelelő területen használja individuálpszichológiai képzettségét.

További információ:

Individuálpszichológiai módszerpecifikus gyermek-pszichoterápiás képzés

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület pszichoterápiás módszerspecifikus képzőhely, a képzések a SOTE által akkreditáltak, a Pszichoterapeuta Grémium által elfogadottak. Az Egyesület, alapító tagja a Pszichoterápiás Tanács Szövetségnek, így a képzések a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által jóváhagyott feltételeknek is megfelelnek és illeszkednek a nemzetközi pszichoterápiás képzési rendben A MIPE tagja a Nemzetközi Individuálpszichológiai Szövetségnek (IAIP) így a képzések a Szövetség által elismertek.

A képzések évente indulnak. A következő képzés 2018 szeptemberében. A teljes módszerspecifikus képzés elvégzése 3 évet vesz igénybe.Az oktatás 10-10 tanórás időkeretben pénteki-szombati napokon zajlik, 10-18 fős csoportokban.

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület képzéseit azok a szakemberek vezetik, akik a módszerspecifikus végzettséget megszerezve, min. 5 éven keresztül az egyesület szakmai munkájában tudományos tevékenységet végeznek.  Az önismereti- és szupervíziós csoportok egyik vezetője kiképző szakpszichoterapeuta.

Feltételek:

 • IP módszerspecifikus gyermekpszichoterápiás szakpszichoterapeuta képzéshez klinikai szakpszichológusi szakvizsga,vagy orvosi szakpszichoterapeuta szakvizsga.
 • IP módszerspecifikus gyermek-szakirányú tanácsadó képzéshez felsőfokú (Ba, vagy Ma) végzettség.
 • Az önismereti sajátélmény szint megkezdéséhez a bemeneti követelmény az alapképzési (Ba) szint befejezése a felsőoktatásban! Egyéni és csoportos önismereti sajátélmény végezhető az Egyesületnél, melyet kiképző szakpszichoterapeuták vezetnek.
 • Az Egyesület azonos óraszámmal fogadja el a mélylélektani alapú terápiás irányzatokat képviselő iskoláknál végzett, egyéni vagy csoportos önismereti sajátélményt.
 • A pszichodráma módszerű önismereti sajátélményt 50 órában számítja be az Egyesület a képzésbe.

Költségek:

 • A 2016/17. tanévben 1500 Ft/óra díjjal lehet számolni.
 • Egyéni és csoportos önismereti sajátélmény végezhető az Egyesületnél, melyet kiképző szakpszichoterapeuták vezetnek.
 • A csoportos önismereti sajátélmény óradíja: jelenleg 1500 Ft.
 • Az egyéni önismereti sajátélmény díját a kiképző szakpszichoterapeuta határozza meg.

Módszerspecifikus gyermek-pszichoterápiás képzés moduljai:

 • Önismereti sajátélmény: 150 óra csoportos módszerű
 • Modul: Az individuálpszichológiai gyermekpszichoterápia alapjai. Elmélet: Mélylélektani irányzatok megismerése – Adler individuálpszichológiai szemlélete-40 óra Elmélet: A gyermekpszichoterápia alapjai-40 óra- Követelmény: Szemináriumi beszámoló, + esszé, vagy szakirodalmi anyag fordítása
 • Modul: Egyéni gyermekpszichoterápia. A/ Egyéni gyermek-pszichoterápia (játékterápia) módszertan-100 óra.B/ Szupervízió melletti egyéni gyermekpszichoterápia-30 óra- Követelmény: Egy eset bemutatása.
 • Modul: Csoportos gyermekpszichoterápia. A / Sajátélményű csoportos gyermek pszichoterápia módszertan-100 óra.B/ Kiképző mellett végzett asszisztensi munka/hospitálás-50 óra.C/ Szuprevizió egyéni- illetve társvezetés csoportos gyermekjátékterápiában-50 óra- Követelmény: Egy eset bemutatása
 • Modul: A/ Kiegészítő technikák és Művészetterápia-60 óra. B/ Szuprevizió melletti egyéni vagy csoportos gyermek-játékterápia-20 óra- Követelmény: Egy eset bemutatása

A záróvizsga tartalma: a záró-dolgozatok (a szupervízióban bemutatott esetek alapján elkészített 2 esettanulmány) védése + Szóbeli vizsga

A záróvizsgára történő jelentkezésre az IP képzés gyermek-, ill. felnőtt moduljait lezáró utolsó szupervíziós szakaszának befejezését követő max. 3 éven belül kerülhet sor. A modulok között max. 2 év telhet el. Az elméleti modullal párhuzamosan végezhető a szupervízió.

 Végzettség:

IP módszerspecifikus gyermekpszichoterápiás szakpszichoterapeuta: Az IP terápiás módszerének alkalmazására képzett orvos, vagy klinikai szakpszichológus, aki a szakpszichoterápia szakvizsgával is rendelkezik és elvégezte az individuálpszichológia módszerspecifikus pszichoterápiás képzési szintet. Képes individuálpszichológiai szaktudása, integrált személyisége révén, empátiás-szimmetrikus beteg-terapeuta viszony keretében egyéni és csoportos gyermekpszichoterápia vezetésére. Ennek keretében alkalmazza az individuálpszichológia sajátos eszközrendszerét: a biográfiai- és életstílus-elemzést, az átfinalizálást, a kisebbértékűségi érzések elemzését, kompenzációk keresését, konfrontációt, bátorítást, diszfunkcionális túlkompenzációk leépítését, csoportba-integrálást.

IP módszerspecifikus gyermek-szakirányú tanácsadó: Az IP-tanácsadás módszerének alkalmazására képzett felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki elvégezte az individuálpszichológiai módszerspecifikus gyermekpszichoterápiás képzési szintet. Képes individuálpszichológiai szaktudása, integrált személyisége révén, empátiás-szimmetrikus kliens-tanácsadó viszony keretében diagnosztikai munkára és konzultáció vezetésére, valamint szakpszichoterapeuta mellett csoportvezetésre. Alkalmazza az individuálpszichológia konfliktuskezelő, tanácsadó, feltáró, elemző eszközrendszerét. Szakmai képesítésének megfelelő területen használja individuálpszichológiai képzettségét.

További információ:

Integrált kifejezés- és táncterápiás (IKT) képzés

Képzések:

Jelenleg egyfajta képzést nyújtunk, melyet alapvégzettségtől és képzésünkön kívül folytatott egyéb tanulmányoktól függően különböző tevékenységek végzésére jogosít fel.

Milyen oklevelet nyújt?

 • BA viselkedéselemzőként: IKT-csoportvezető
 • MA pszichológia, klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta végzettség + min. 10 alkalmas egyéni IKT terápiás folyamatban való részvétel esetén: IKT-terapeuta címet ad a képzés.

Képzésünk gyakorlatorientált. Az első és második képzési szakaszban is minden alkalom részét képezik egyéni és/vagy páros gyakorló csoportvezetések, melyekre szakmai visszajelzést adnak a kiképzők. Az elméleti anyagok átadása színes módszertani eszközökkel történik, frontális előadás, kiscsoportos megbeszélés, kreatív téma-feldolgozások egyaránt szerepelnek egy-egy hétvégén.

A képzés nem akkreditált, a képzés előfeltételeként elvégzendő önismereti csoportok évente egyszer vagy kétszer indulnak, a képzési csoportok kb. három évente.

Időbeosztás, csoportlétszám:

 • A képzés kb. 2 éves (kb. 400 órában)
 • Az oktatás havonta egy hétvégén (teljes szombat-vasárnap) és nyáron egy egyhetes táborban zajlik, kb. 12 fős csoportban.

Feltételek:

 • Pszichológia alapképzés alatt már elkezdhető.
 • A képzésbe lépés előfeltétele min. 300 óra integrált kifejezés- és táncterápiás önismereti csoportélmény, mely körülbelül 2 év alatt végezhető el. Páros csoportvezetés mellett legalább az egyik csoportvezetőnek kiképzőnek kell lennie. A képzés lezárásáig további 50 óra egyéni terápiás tapasztalattal kell rendelkezni.
 • A képzés első éve végén elméleti vizsga (általános csoportdinamikai, csoportvezetői és terápiás ismeretek, IKT alapjai, általános módszertana) és 45 perces egyéni vizsgavezetés képezi a vizsga részét, mely után a vizsgabizottság és a kiképző team dönt arról, hogy a jelölt a következő képzési szakaszba léphet-e. A második képzési év végén elméleti vizsga (IKT téma- és célcsoportspecifikus használata) valamint vizsgavezetés van. Az oklevél megszerzésének feltétele továbbá egy szoros szupervízió mellett folytatott 10 alkalmas csoport megtartása és arról záródolgozat készítése. A végzettség nem évül el.

Költségek:

 • A képzési csoportok óradíja jelenleg kb. 2200Ft, összesen tehát 880.000Ft körül van. A tandíj havi részletekben fizetendő. Nappali tagozaton tanulók 10%, 100km-nél messzebbről utazók 20% kedvezményt kapnak a tandíjból.
 • Az önismereti csoportok óradíja 2000Ft körüli, így pontos óraszámtól függően az önismereti szakasz költsége 600-700 ezer forint között mozog. Az adott csoportvezetők döntésétől függően általában ebben a szakaszban is 10-20% kedvezményt vehetnek igénybe a nappali tagozatos hallgatók és a 100km-nél messzebbről utazók. A csoport díja alkalmanként, azaz havi ill. kétheti rendszerességű csoportnál 2 hetente fizetendő (havi kb 30-35 ezer Ft kiadás).

További információ:

Integratív Gyermekterápia

Az intenzív, másfél éves IGYP képzésben résztvevők olyan hatékony módszert sajátítanak el, melyet különlegesen eredményesen alkalmazhatnak elsősorban ambuláns munkájuk során. Az IGYP mint módszer eredetileg Hilarion Petzold munkásságára épül, amelyet a hatvanas években a Fritz Perls Intézet munkatársaival együtt végzett. Az általa kidolgozott módszer elméleti alapjait elsősorban különböző korábbi terápiás megközelítések közös látásmódjából merítette. Ezek közé tartozott Moreno pszichodrámája, Perls Gestalt-terápiája, és a magyar iskola aktív pszichoanalízise. A módszer az idők során tovább bővült mind elméleti alapjait, mind módszertani eszköztárát illetően. Az elméleti háttér a családterápiás megközelítések és a szociálpszichológia alapelveivel, a tranzakcióanalízissel és a kognitív tanuláselméletekkel gazdagodott; a módszerek pedig a korábban csupán diagnosztikai célzattal használt dramatikus tesztekkel (Világteszt, Bábteszt, Életjáték, Rajz-dramatika), a Hanscarl Leuner által kifejlesztett Katathym Imaginatív Pszichoterápia (KIP) gyermekváltozatával, a gyermek-hipnoterápiával és az Ericksoni terápia elemeivel bővültek.

A képzés a Pszichoterápiás Tanács által elismert, az orvosok és klinikai szakpszichológusok kötelező folyamatos továbbképzési rendszerében minden induló tanfolyam CME kreditpontra akkreditált.

Feltételek:

 • Orvos, pszichológus, gyógypedagógus, tanár, szociális munkás végzettség vagy MA pszichológusi hallgatói viszonnyal lehet elkezdeni a képzést.
 • 250 óra csoportos önismereti pszichodráma sajátélmény, amely kiképző által igazolt.

A képzés menete:

 • Minden év januárjában indul a képzés.
 • A képzés 3 féléves, havi egy teljes hétvégét (20 akadémiai óra) vesz igénybe.
 • Maximum 30 fős csoportban folyik az oktatás.
 • A tanfolyam és a szupervízió elvégzésén, valamint a záróvizsga sikeres letételén felül az alábbi feltételek teljesítése szükséges az oklevél kiadásához:1.
  – A Magyar Pszichodráma Egyesület Tanulmányi Bizottsága vagy Titkársága által kiállított aláírt, lepecsételt igazolás vagy index, pozíciószámmal rendelkező 250 óra önismereti sajátélményről. Két részből (100 ill. 150 órás) álló igazolást is elfogadunk. Az új csoportoknál már pszichodráma kiképző vezetésével elvégzett igazolás(oka)t fogadunk el. 

  – Külföldi hallgatóik esetében az IAGP (International Association of Group Psychotherapy) Pszichodráma Szekciója vagy a FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) által elismert pszichodráma önismeret igazolásokat fogadhatjuk el.

  2. Az alábbiak egyike:
  – pszichiátriai vagy klinikai szakpszichológus szakvizsga
  – pszichiátria vagy klinikai szakpszichológus képzés index másolata (elég a pszichopatológia záróvizsgáról)
  – az Egyesület személyiséglélektan és pszichopatológia előadása vagy bármely klinikai képzőhely propedeutika fázisa.

 • A képzés összes feltételének teljesítését követően a részvevők alapdiplomától függően “Integratív gyermekterapeuta” (orvosi vagy pszichológusi végzettség esetén) vagy “Integratív gyermekkonzulens” oklevelet és címet szereznek. A pszichoterapeuta szakvizsgát követően ez “Módszerspecifikus integratív gyermekpszichoterapeuta” oklevélre és címre váltható be.

Költségek:

Félévi tandíj: 140.000,- Ft + ÁFA. Csoportos szupervízió díja 1000 Ft /tanóra+ ÁFA

További információk:

A Magyar C. G. Jung Analitikus Pszichológiai Egyesület módszerspecifikus jungi analitikus pszichoterapeuta képzése

36 hónapos, 2018. február elején induló képzés. (Az analitikus pszichológia alapjai című 4 féléves elméleti tanfolyam kétévente indul).

A képzés a C.G. Jung által megalapított analitikus pszichológia elméleti és módszertani eszközrendszerén és szemléletén alapul.

Menete a következő:

 • A 4 féléves elméleti oktatás havonta 1 alkalommal, szombatonként egész nap, kb. 12-16 fős csoportban.
 • Az egyéni sajátélményű jungi analitikus pszichoterápia heti 1-3 ülés.

A képzés sikeres elvégzése esetén a pszichológus megkaphatja a jungi analitikus pszichoterapeuta oklevelet.

Feltételek:

 • Orvosi diploma vagy MA pszichológus.
 • A képzés szupervíziós fázisát csak abban az esetben kezdhetik meg, ha a 150 óra tanulmányi sajátélményű jungi analitikus óraszámukat kiképző jungi analitikusnál teljesítették és az elméleti alapképzésből sikeres vizsgát tettek.

Költségek:

A pszichoterapeuta szakvizsga szint kb. 3 121 000 Ft. A kiképzők az egyesület által javasolt, de egyénileg meghatározott óradíjjal dolgoznak.

(A fenti összeg tartalmazza a 150 óra sajátélményű jungi analitikus óraszámot is a pszichológus szakvizsgához, a vizsgadíjakat és a Képzési Nyilvántartás díját is.)

További információk:

A MAPE hivatalos e-mail címe: info @cgjung.hu, honlapja: www. cgjung.hu

Képzéssel kapcsolatos információk: mapekepzes@gmail.com

Kontaktszemély: Szautner Erika MAPE elnök, TB tag

Tel: +36209613658

Magyar Hipnózis Egyesület Hipnoterápiás Képzése

Módszerpsecifikus hipnoterápiás képzés (2,5 év), és a pszichoterápiás ráépített szakképzés módszerspecifikus szakasza (tehát részképzés)

Ki jelentkezhet a képzésre?

Mivel MINDEN MÓDSZERSPECIFIKUS KÉPZÉS (hipnózis, relaxáció, integratív terápia, pszichodráma, pár- és családterápia stb. IS!) egy ráépített egészségügyi szakképzés részképzése, JOGSZABÁLY SZERINT KIZÁRÓLAG AZON ORVOS VAGY PSZICHOLÓGUS JELENTKEZHET RÁ, AKI JOGOSULT EGÉSZSÉGÜGYI MŰKÖDÉSRE. LEHET:

 1. OLYAN MA PSZICHOLÓGUS, AKI KINYILATKOZTA A MUNKÁLTATÓNAK, HOGY 2 ÉVEN BELÜL MEGKEZDI A SZAKPSZICHOLÓGUS KÉPZÉST (KLINIKAI PSZICHOLÓGIA, ALKALMAZOTT EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA),
 2. LEHET SZAKPSZICHOLÓGUS JELÖLT VAGY SZAKORVOS JELÖLT IS.

 MA PSZICHOLÓGUS TEHÁT SEMMILYEN MÓDSZERSPECIFIKUS KÉPZÉSRŐL NEM KAPHAT TANUSÍTVÁNYT, SŐT, FEL SEM VEHETNÉK ARRA A KÉPZŐHELYEK.

Milyen oklevelet nyújt?

 • A tanúsítvány, amit kiadunk a sikeres záróvizsga után igazolja, hogy hipnoterapeuta képzésen részt vett a pszichológus
 • A pszichoterápiás szakképzettség megszerzéséig csak pszichoterápiás szupervízió mellett végezhet hipnózist, amennyiben klinikai szakpszichológus szakvizsgája vagy alkalmazott egészség szakpszichológus szakvizsgája van, képzésbe jár vagy azt igazoltan két éven belül megkezdi. Szakképzésre nem járó vagy azt el nem végzett MA pszichológus még szupervízióval SEM kezelhet hipnózissal!!!
 • Ha pszichoterapeuta szakvizsgát tesz a kolléga, akkor lesz jogosult önállóan hipnoterápia végzésére!
 • Módszerspecifikus pszichoterapeuta az, aki még két mesterkurzsut is elvégez.
 • Ha vállalja az asszisztensi képzést a pszichoterapeuta-hipnoterapeuta kolléga (ehhez minimum 5 éve kell pszichoterapeutának is lennie), akkor kiképzővé is válhat.
 • Ha kiképző hipnoterapeuta a kolléga, vagy már hosszú ideje pszichoterapeuta, akkor kérelmezheti az európai pszichoterapeuta (ECP) cím megszerzését.

A képzés államilag és nemzetközileg is akkreditált, évente mindenképpen indul, de néha félévente is (következőleg 2018 januárjában az MHE indít gyakorlati képzést, de a kiképzőknél lehet jelentkezni 150 órás hipnózis önismeretre, 15 órás egyéni vagy 30 órás csoportos hipnózis beavató élményre anélkül, hogy gyakorlati képzésre jogosult lenne az illető vagy szeretné azt elvégezni).

Időbeosztás, csoportlétszám:

 • Az elméleti képzés 8 főtől indul. Gyakorlati csoportok létszáma 15 -20 fő. Az önismereti csoport létszáma 8-15 fő.
 • A képzés időtartama 2,5 év maximum, de 2 év alatt is elvégezhető, ha időben megírja a záró esetét a hallgató.
 • Tekintettel arra, hogy hallgatóink zömmel dolgozó emberek, ezért általában az elméleti kurzusok péntekenként vannak délután (14.00-19.00 között), a gyakorlati képzések leginkább szombatonként (9.00-16.00 között).

Feltételek:

 • A hipnózis elméleti kurzus, a 150 órás önismeret és a pszichopatológia kurzus, továbbá a 15/30 óra beavató hipnózis élmény MA képzés alatt is végezhető és attól függetlenül, nem pszichológus vagy orvos számára is elvégezhető.
 • 150 óra egyéni vagy csoportos, kizárólag egy folyamatban elvégzett kiképző által vezetett önismereti folyamat. A módszer kizárólag az elfogadott és akkreditált módszerspecifikus képzések közül lehetséges. (Végezhető hipnózis önismereti csoport és egyéni önismereti folyamat is, mely egyéni 150 óra ára 1.350.000 Ft, csoportos 150 óra ára: 450.000 Ft, a Károli Gáspár Református Egyetem MA hallgatóinak pedig a képzés részeként ingyenesen. Az MHE akkor adja ki a saját kiképzői által vezetett önismereti hipnózis vagy beavató hipnózis igazolását (elismerését), ha a képzési díj 10%-át befizeti az oktató vagy a résztvevő egyenesen).

A képzés felépítése:
1. 15 órás csoportos vagy 30 órás egyéni hipnoterápiás beavató sajátélmény (ha az illetőnek nem hipnózisból van az önismerete).
2. 15 órás pszichopatológia kurzus vizsgával (ha az illető nem klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter szakorvos).
3. Hipnózis elméleti és vizsga 30 óra
4. Hipnoterápiás gyakorlati képzés 150 órában és 2 félévben
5. 42 órás csoportos szupervízió, melyen 3 esetet kell a hallgatónak folyamatában bemutatnia, a 4. esetből írja a záró esetét.
6. A szupervízióval egyidőben zajlik a hipnoterápiás modellek 30 órás elméleti kurzus, mely vizsgával zárul.
7. Záró eset leadása fél éven, maximum 5 éven belül (ennek mulasztása esetén a képzést újra kell járni).
8. Záróvizsga bizottság előtt, mely 4 tagú (1 külsős elnök, 1 belsős elnök, 1 tag és a TB vezetője): a záróvizsgán az eset megvédésére kerül sor, és az esettel kapcsolatosan bármely gyakorlati vagy elméleti kérdés elhangozhat

Költségek:

 • 2,5 év alatt: 767.000.- Ft és 1.106.000.-Ft között mozog a 2., 4., 6., képzési részek függvényében (ha a 150 órás önismereti képzettséggel az illető rendelkezik)

További információ:

www.hipnozis-mhe.hu

Magyar Pszichoanalitikus Egyesület

Képzések:

 • Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia
 • Pszichoanalízis (standard analízis)

Képzési rend

A képzési rend a pszichoanalitikussá és a pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeutává válás eljárásrendjét rögzíti. A képzés mennyiségi és minőségi kritériumainak való megfelelést a Tanulmányi Bizottság (TB) felügyeli. Határozatairól haladéktalanul értesíti az érdekelt feleket
 
A képzés általános feltételei

Orvosi vagy pszichológusi diploma a személyi analízis tanulmányi analízissé minősítése előtt.
A tanulmányi analízis/ pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia megkezdéséhez javasolt életkor 23-45 év.
Klinikai gyakorlat megszerzése a képzés tartama alatt.
Annak elfogadása, hogy a jelölt akkor nevezheti magát pszichoanalitikusnak, amikor az Egyesület tagjává válik.

A képzés speciális feltételei

A pszichoanalitikus képzés követelményei: személyi, illetve tanulmányi analízis, elméleti képzés, két egyéni szupervízió, a tagsági dolgozat megvédése.
A személyi analízis formája: heti 3-4, de legalább egy évig heti 4 alkalom, 45-50 perces időtartamban, fekvő helyzetben. A személyi analízist a Tanulmányi Bizottság (TB) minősíti tanulmányi analízissé oly módon, hogy a jelölttel két interjút készít, és azok értékelése alapján döntést hoz. A személyi analízis és a tanulmányi analízis együttesen legkevesebb 400 óra. A személyi analízis megkezdésekor tájékoztatni kell az analizáltat, hogy a személyi analízisből nem következik automatikusan a pszichoanalitikus képzésbe való bekapcsolódás. Tanulmányi analízist csak kiképző analitikus végezhet.A tanulmányi analízissé nyilvánítási kérelem benyújtásának feltétele, hogy a jelölt már megkezdte a heti 4 óra gyakoriságú analízist.
A képzési idő a tanulmányi analízis kezdetétől számított 8 év. Ezen a TB a jelölt írásos kérelme alapján méltányosságból változtathat (gyerekszülés, egészségügyi okok, külföldi munkavállalás).
pszichoanalitikusan orientált (POT) képzés követelményei: személyi ill. tanulmányi terápia, elméleti képzés, egy, legalább 50 órás egyéni szupervízió és egy pszichoanalitikusan orientált terápiából írott esettanulmány megvédése.
A POT képzés időtartalma a tanulmányi pszichoanalitikusan orientált terápiává válástól számított 5 év.
A személyi, analitikusan orientált pszichoterápia formája: legkevesebb heti két alkalom 45-50 perces időtartamban, fekvő vagy ülő helyzetben. A személyi, analitikusan orientált pszichoterápiát a TB minősíti analitikusan orientált tanulmányi célúvá, olyan módon, hogy a minimálisan előírt 250 óra teljesítésekor a jelölttel interjúkat készít, és annak alapján döntést hoz. A sajátélmény tanulmányi terápiává történő minősítése nem jelent automatikus POT taggá válást. A POT tagság eléréséhez szükséges analitikusan orientált pszichoterápiát kiképző analitikus és egyesületi tag (IPA tag) egyaránt végezhet.
Mindkét képzési típusban a folyamatot az Index követi nyomon. Az Indexet a TB adja át a jelöltnek a tanulmányi célú analízis/terápia megkezdésekor.

Elméleti képzés

Az elméleti ismeretek megszerzéséhez a TB által előírt szemináriumokon való részvétel és a záró értékeléseken való megfelelés szükséges.

Az elméleti képzésbe való jelentkezés feltétele legalább 150 óra személyi analízis vagy analitikusan orientált pszichoterápia. Az Alapszeminárium ideje négy szemeszter (80 óra).

Technikai szeminárium ideje két szemeszter (40 óra). Technikai szemináriumra csak az járhat, aki az elméleti (alap) szemináriumnak legalább két félévét sikeresen elvégezte, és klinikai gyakorlatot folytat.

speciális szeminárium ideje két szemeszter (40 óra), elvégzése a pszichonalitikus képzésben levőknek kötelezően választható. Speciális szeminárium a POT képzésben levőknek nem kötelező, de választható.

A TB javasolja, hogy egy-egy szeminárium létszáma ne haladja meg a 12 főt.

Szupervízió

pszichoanalitikus szupervízió saját standard analitikus eset (heti három-négy alkalom, fekvő helyzetben) folyamatos, rendszeres megbeszélését jelenti egy kiképző analitikussal.
Formailag egy szupervízió egy esetet több mint egy éven keresztül, hetenként egyszer, összesen legalább 50 órában követ. A szupervíziót a szupervizor a TB-nek írásban véleményezi. Legalább két – különböző kiképző analitikussal – folytatott szupervízióra van szükség. Megkezdésük között legalább fél évnek kell eltelnie.
Az első szupervízió elkezdésének feltételei: legalább 400 óra személyes analízis (amely már tanulmányi analízisként folyik), két év alapszeminárium, legalább három év szakmareleváns klinikai gyakorlat (esetleg hospitálás), standard analitikus eset (heti 3-4-szer 45-50 perc).
A szupervízió elkezdhetőségét a TB személyes interjú/k alapján hagyja jóvá. A szupervízió elkezdésekor a tanuló analitikus jelöltnek(kandidátus) minősül.
A második szupervízió elkezdését a jelöltnek a írásban kell jeleznie TB-nek.

Az analitikusan orientált szupervizió: saját analitikusan orientált eset folyamatos, rendszeres megbeszélését jelenti egy kiképző analitikussal. A terapeuta és a szupervizor legyen két különböző személy. Formailag egy szupervízió egy esetet több mint egy éven keresztül, legalább 50 órában követ (időhatáros terápia esetén pl. ez lehet két páciens egyenként 25 órája. Ebben az esetben is a két esetet két különböző szupervizor vezesse.)
A tagsági ill. a POT tagsági dolgozat megvédésének nem feltétele, hogy az szupervideált eset legyen.

Kapcsolat a pszichoterapeuta képzéssel

A pszichoanalitikus képzés egyben a pszichoterapeuta szakvizsgához elfogadott módszerspecifikus képzés is. Ennek megfelelően a teljes képzettség elismeréséhez megkívántatik a pszichoterapeuta vizsga letétele.
A pszichoterapeuta szakvizsgához a pszichoanalitikus képzés vagy annak valamely eleme három módon jön számításba.
Akik nem kívánnak pszichoanalitikussá válni, 250 óra személyi analízis vagy analitikusan orientált pszichoterápia, 2 év alapszeminárium, egy év technikai szeminárium és 1 szupervízió (minimum 50 óra) teljesítése szükséges. Ezzel a személy teljesítette a pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta módszerspecifikus képzettség feltételeit.
Azoknak, akik pszichoanalitikus pszichoterapeuta módszerspecifikus képzettséget akarnak, azaz pszichoanalitikusok akarnak lenni, a pszichoanalitikussá válás folyamatát kell választaniuk (legalább 400 óra standard analízis, elméleti, technikai és speciális szeminárium sikeres befejezése, két, egyenként legalább 50 óra szupervízió).
Akik a módszerspecifikus képzettséget olyan módszerből szerzik meg, amelyhez nem tartozik személyes kiképző terápia, legalább 250 óra személyi analízis vagy analitikusan orientált pszichoterápia szükséges. Ez esetben a TB nem a módszerspecifikus képzettséget, hanem a személyes terápia teljesítését igazolja. Ilyen esetben a személyes terápiát egyesületi tag (IPA tag) is végezhet.
Azok számára, akiknek egyetemi-posztgraduális képzéséhez szükséges sajátélmény, azt mind kiképző analitikus, mind IPA tag nyújthatja. Itt a szükséges óraszámot az egyetemi képzőhely adhatja meg.

 Költségek

 • Saját élmény óradíja: 8-10.000 Ft
 • Szemináriumok óradíja: 2500 Ft/óra
 • Szupervizió: 8-11.000 Ft.

További információk

Magyar Pszichodráma Egyesület

A képzés adatai feltöltés alatt

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

Autogén tréning (Alapfok)

A relaxációs módszerek (autogén tréning) képzés a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület akkreditált képzése, a teljes módszerspecifikus képzés első része. Regisztrációs száma minden félévben az OFTEX-ben változik.

A teljes képzés időtartama 100 óra, ami általában 3 szemeszterre tagolódik Ezen belül az autogén tréning saját élmény 30 óra (hetenkénti bontásban 12-15 alkalom), az elméleti szeminárium 30 óra (hetenként vagy tömbösítve), a szupervízió 40 óra (hetenkénti vagy kéthetenkénti találkozásokkal kb:15 alkalom). A teljes képzés egyben vagy három részletben is teljesíthető. Az utóbbi esetben a képzés elkezdésétől a záróvizsgáig nem telhet el több 4 évnél. Az egyes képzési szakaszok csak az előző szakasz zárása után kezdhetők el. A képzés szerkezetéről, a teljesítésről és a vizsgára bocsátás feltételeiről részletesebben tájékozódhat az Egyesület Tanulmányi-és Vizsgaszabályzatából (TVSz).

Meditáció-imagináció (felsőfok)

A szimbólumterápiás (imagináció, meditáció) képzés a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület akkreditált képzése, a teljes módszerspecifikus képzés második része.

A képzés időtartama összesen 360 óra. Ebből a saját élmény összesen 220 óra: 150 óra csoportban + 70 egyéni óra (otthoni gyakorlás) A képzés általában kéthetente 3 tanórában történik. Egy félév kb. 30 óra. Az elméleti szeminárium és a szupervíziós szakasz egy időben zajlik összesen 140 órában (70 óra elmélet +70 óra szupervízió) általában kéthetente 3 tanórában. Az esetvezetés szupervízió mellett az elméleti tanulással párhuzamosan történik. A szimbólumterápiás képzés 8-9 fős csoportokban folyik. A képzés egyben, vagy két részletben (saját élmény + elmélet és szupervízió) is teljesíthető. Az elméleti-szupervíziós szakasz csak a saját élmény elvégzése után kezdhető el.

A képzés szerkezetéről, a teljesítésről és a vizsgára bocsátás feltételeiről részletesebben tájékozódhat az Egyesület Tanulmányi-és Vizsgaszabályzatából. (TVSz)

Az akkreditált képzések a Semmelweis Egyetem OFTEX rendszerében félévenként regisztráltak.

Kreditpont: 50
Tandíj: 2100 Ft/óra

Módszerspecifikus képzés a pszichoterapeuta képzés részeként

A módszert hitelesen és megbízhatóan csak azok a szakemberek (pszichológusok, orvosok, gyógytornászok, pedagógusok stb.) alkalmazhatják saját alapvégzettségük körében, akik a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület akkreditált képzési tanfolyamait elvégezték és erről hivatalos sorszámozott Tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Képzési szint Sajátélmény Elmélet előadás, szeminárium Szupervízió Egyéb követelmények Vizsgák
Pszichoterapeuta vizsga 250 óra (autogén tréning 30, meditáció-imagináció 220) 100 óra (autogén tréning 30, meditáció-imagináció 70) 110 óra (autogén tréning 40, med-imag. 70) Autogén tréning és meditáció-imagináció folyamatában rendszeres gyakorlás, egyéni naplóvezetés, strukturált élményfeldolgozás Elméleti vizsga, Autogén tréning esettanulmány védése, meditáció-imagináció esettanulmány védése
Módszerspecifikus képzettség +1 specializáció, ill. társképzőhelyek opciói

Képzés kapcsolódása: a módszerspecifikus képzés követelményeihez a képzőhelyen belül elvégzendő, legalább egy specializáció vagy belső továbbképzés szükséges. Folyamatos specializációk: „Gyermek-, serdülőkor és várandósok relaxációja”, „Relaxáció és biofeedback-EEG visszacsatolás”. A módszerspecifikus képzettséghez az Egyesület elfogadja más módszerek részképzéseit (pl. VIKOTE AT sajátélmény).

További információk:

Tanulmányi felelős: dr. Pető Csilla, petocs2@gmail.com

Honlap: relaxacio.hu

A Magyar Szomato-pszichoterapiás Egyesület Képzése

A képzés nem akkreditált, az elméleti képzés 2 évente indul (következőleg 2019 szeptemberében), a specializációk irányzattól függően változó gyakorisággal (ld. az egyesületi honlapot).

Időbeosztás, csoportlétszám:

 • A Szomato-pszichoterápiás elméleti képzés 2 tanéven át tart. A specializációkkal és egyéb képzési modulokkal együtt a teljes képzés nagyjából 4 év alatt teljesíthető.
 • Hétvégi napokon zajlik, napi 10 tanórában, szemeszterenként 100 órában négy féléven át. A csoport létszáma 16-18 fő.
 • A specializációk javarészt itthon, részben külföldön valósulnak meg, átlagosan 12-20 fős csoportokban.

Feltételek:

 • felvételi beszélgetésen való részvétel és megfelelés
 • legalább BA/BSC végzettség, illetve a 2006. előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő szakképzettség az alábbi tudományterületek valamelyikén: elsősorban a pszichológia, orvosi és egészségtudományi szakok (különös tekintettel pszichológus, pszichiáter, mentálhigiénés szakember), másodsorban konduktor, pedagógus és pedagógia szakok, szociális munkás, sporttudomány
 • Minimum 30 óra, 5 évnél nem régebbi igazolt egyéni (vagy 120 óra csoportos) önismereti sajátélmény olyan szakembernél, aki az Egyesületnél vagy valamely, a Pszichoterápiás Kiskátéban szereplő képzőhelyen kiképződött.
 • Elkezdett csoportos szomato-pszichoterápiás ön- és módszerismereti folyamat a választható specializációk (Bioszisztémikus szomato-pszichoterápia, Fókuszolás, Haptonómia, Integrative Core Dynamics, Plenáris Integratív szomato-pszichoterápia) valamelyikéből.
 • A képzésben lévő vállalja, hogy mindaddig, amíg a képzést záró képesítését jelentő „pszicho-szomatoterapeuta” címet meg nem szerezte, szakmai vagy egyéb tevékenysége kapcsán nem hivatkozhat pszicho-szomatoterápiás képzettségre, illetve oktatásban való részvételre.
 • A jelentkezés elbírálása során nem feltétel, de komoly előnyt jelent az előzetes szakmai tapasztalat humán segítői területen.
 • A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület Képzése, összhangban a European Association for Body Psychotherapy képzési irányelveivel, az alábbi modulokból áll:
  1) Szomato-pszichoterápiás elméleti képzés (400 óra)
  2) Specializáció: a) Sajátélményű ön- és módszerismeret (min. 150 óra), b) Kiképző szakasz (min. 120 óra), c) Szupervíziós szakasz (min. 300 óra módszerhasználat, min. 150 óra szupervízió mellett)
  3) Egyéni önismeret (min. 200 óra)
  4) Záróvizsga (Elméleti vizsga és esettanulmány védése)

Költségek:

A teljes képzés ára nagyban függ attól, hogy mely specializáció(ka)t választja a képződő, ezért nem lehet egységes összeget megadni.

További információ:

Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület

A képzés alapképzés alatt elkezdhető már, de ajánlott inkább a mesterképzés alatt belevágni és javasolt korábbi gyakorlat megléte is. A képzőhely általában bármilyen sajátélményt elfogad. 4 alkalmazási területen léteznek képzések és képzőhelyek: szervezetfejlesztés, oktatás/nevelés, tanácsadás és pszichoterápia.

A képzések nemzetközileg akkreditáltak (EATA – európai , ITAA – nemzetközi).

A képzések sok mindenben különböznek a képzőhelyek függvényében. Többnyire évente indulnak, általában kis csoportosak (8-12 fő), havonta, kéthavonta tartanak workshopokat, évente kb. 6 darab van. A következő képzések márciusban indulnak. A haladó, használható ismeretek elsajátításához kb. 3 évre van szükség, majd aki le szeretné tenni a nemzetközi vizsgát (CTA vizsga), annak további kb. 3 év saját élményt, gyakorlatot, vizsgafelkészülést kell elvégeznie. A haladó képzésbe való bekapcsolódás feltétele a TA 101-es kétnapos bevezető képzés elvégzése.

A képzések ára képzőhelytől függően teljesen változó. Általában nincs túljelentkezés, de jelentkezni a képzés indulása előtt kb 3 hónappal érdemes.

Információ: www.hata.hu/ta-kepzes/

Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Központ

Képző szervezet:

Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület

A képzés célja:

Klinikai szakpszichológia, neuropszichológia, vagy alkalmazott egészségpszichológia szakvizsgával rendelkező pszichológusoknak, valamint bármilyen szakvizsgával rendelkező orvosoknak a felkészítése pszichoterapeuta szakvizsgára. Azoknak ajánljuk a képzést, akik már alkalmaznak terápiás gyakorlatukban pszichoterápiás megközelítéseket, vagy ezután kívánják a pszichoterápia módszereit gyógyító repertoárjukba beépíteni, és céljuk a pszichoterapeuta szakképesítés megszerzése, és CBT terapeutaként pszichoterápiás munka végzése.

A képzés ideje (22/2012. (IX.14) EMMI rendelet):

A teljes képzés 36 hónap (6 félév), vagy 24 hónap (4 félév) a képzés alkalmanként 10 – 15,30 óráig tart.

A képzés helyszíne:
SE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika – 1083 Budapest, Balassa utca 6.        

Mit nyújt a képzés:

A hároméves képzés magába foglalja mindazokat a szakaszokat (propedeutikai-, klinikai-, módszerspecifikus fázis, és klinikai gyakorlat), melyek sikeres teljesítése esetén a kiadott tanúsítvány birtokában lehet bejelentkezni pszichoterapeuta szakvizsgára. Minden félévet vizsgával zárunk és az egész képzés végén a résztvevők záróvizsgát tesznek.

A VIKOTE módszerspecifikus képzése akkreditálásra került az Európai Viselkedés- és Kognitív Terápiás Szövetség (EABCT) részéről és a pszichoterapeuta szakvizsgát követően a résztvevők az Egyesületen keresztül megkaphatják  az európai CBT terapeuta szakképzettséget igazoló diplomát.

Ezzel a nemzetközi diplomával jogosulttá válnak az Európai Unió területén CBT terapeutaként pszichoterápiás munkát végezni.

A képzés tematikája:

 • Első félévben a pszichoterápiás propedeutikát oktatjuk és a pszichiátria szakvizsgával nem rendelkezők számára, pszichopatológiai képzést biztosítunk.
 • Második félévben a személyközpontú pszichoterápia és az autogén tréning módszeréből nyújtunk alapszintű képzést.
 • A harmadik, negyedik félévben a viselkedés- és kognitív terápia elméletével és gyakorlatával ismertetjük meg a résztvevőket, lehetőséget biztosítunk fakultáció keretében egyéb módszerek, ill. alkalmazási területek (családterápia, hipnózis, asszertív tréning és rövid dinamikus terápia) megismerésére is. Az ötödik félévben a kognitív és viselkedésterápiák új módszereinek bemutatása (sématerápia, mindfullness, metakognitív terápia, dialektikus behavior terápia) történik.
 • A hatodik félévében a hallgatók pszichoterápiás gyakorlatának folyamatos szupervízióját biztosítjuk, és az előadásokon kitérünk a pszichoanalízis elméleteire.

Akkreditáció:

A pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő tanfolyam akkreditálásra került a Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központjánál és az Európai Kognitív és Viselkedésterápiás Szövetségnél (EABCT).

A képzés költségei:

Előadás + osztály VIKOTE tagok részére 120.000 Ft/félév, nem VIKOTE tagok részére 130.000 Ft/félév. Bővebb információ a honlapon!

Kapcsolattartó: Fogdné Nemecz Ágnes

Tel: +36 20 666 3697

E-mail: titkarsag(kukac)vikote.hu

Módszerspecifikus gyerekterapeuta képzés (EGO klinika)

5 szemeszteres, évente induló képzés. Pszichoterápiás módszerspecifikus végzettséget ad, ami pszichoterápiás szakvizsgához felhasználható. Államilag akkreditált képzés.

Az oktatás kéthetente pénteken, alkalmanként 6 tanórában, 6-10 fős csoporttal zajlik.

A legközelebbi képzés várhatóan 2018 januárjában indul.

Csecsemő megfigyelés csoport indul önállóan azok számára, akiket a baba-mama kapcsolat vagy a szülés körüli időszak problémái érdekelnek.

Feltételek:

– Mesterképzés megléte szükséges

Analitikusan orientált és pszichoanalitikus sajátélményt fogad el, házon belül az önismeret nem végezhető el

Költségek:

-130.000 Ft/félév

Mi kell a végzettség megszerzéséhez, elévül-e?

– Záróvizsga (Gyerekterápiás eset) megírása és megvédése a képzés befejezése után maximum 2 évvel

–  A tanfolyam alatt 3 elméleti vizsga van

További információ:

– Kapcsolat: info@egoklinika.hu

– Honlap: www.egoklinika.hu

Személyközpontú Módszerspecifikus Képzés

Képzések:

 • Személyközpontú terapeuta módszerspecifikus képzés
 • Személyközpontú tanácsadó módszerspecifikus képzés

Milyen oklevelet nyújt?

 • BA viselkedéselemző, MA pszichológia végzettség esetén Személyközpontú tanácsadói oklevelet.
 • Klinikai szakpszichológiai végzettség esetén módszerspecifikus végzettséget igazoló oklevelet.
 • Pszichoterapeuta végzettség esetén személyközpontú pszichoterapeuta oklevelet.

A képzés államilag és nemzetközileg is akkreditált, évente vagy félévente indul (legközelebb 2018. szeptemberében).

Időbeosztás, csoportlétszám:

 • A képzés időtartama 2 és fél év + 1 év szupervízió.
 • Az önismeret 10-15 fős csoportokban, havonta egy alkalommal, két és fél éven keresztül tart, a tréning 10-15 fős csoportokban, évente 5 alkalommal, két és féléven keresztül, a szupervízió havonta egy alkalommal 1 éven keresztül.

Feltételek:

 • Szakképzés elvégzése alatt/után ajánlott (Személyközpontú terapeuta módszerspecifikus képzésre klinikai szakképzés alatt érdemes, személyközpontú tanácsadó módszerspecifikus képzésre pedig már BA diplomával is lehet jelentkezni.)
 • Önismeretként csak személyközpontú kiképző által vezetett önismereti csoportban vagy egyénileg szerzett saját élményt fogad el. Az önismeret nem évül el.
 • A vizsga elméleti kérdések, és egy végigcsinált, leírt és leadott pszichoterápiás esettanulmány megvédésből áll.

Költségek:

 • 560.000-800.000 Ft

További információ:

www.maszkpte.org