Ezeket a képzéseket csak az egészségügyi szakképzések valamelyikének elvégzése után/alatt lehet elkezdeni. A klinikai szakképzés második éve után már lehet jelentkezni.

 • Pszichoterapeuta szakképzés

Azok, akik a pszichoterapeuta szakképzést elvégezték, szupervízió nélkül, illetve azok, akik a képzés alatt állnak, szupervízió mellett jogosítottak pszichoterápia végzésére (hosszú terápiára is).

A képzésnek három fázisa van, a propedeutikai és a klinikai fázis képzése az akkreditált klinikai képzőhelyek hatásköre; a módszerspecifikus fázis képzését a Pszichoterápiás Tanács által elismert és tagjává fogadott – vagyis akkreditált – módszerspecifikus képzőhelyek biztosítják. A három képzési fázishoz társul a pszichoterápiás klinikai gyakorlat megszerzése.

 • Klinikai addiktológiai szakpszichológus szakképzés

A minimum feltétel rendelet szerint a klinikai addiktológus szakpszichológus a különböző mértékű addikciók diagnosztizálására, megvonására és kezelésére (megvonást és sóvárgást csökkentő) klinikai pszichológiai és pszichoterápiás módszereket alkalmaz, ezzel segíti a klienst a szenvedélyállapottal és a betegséggel összefüggő életvezetési döntések meghozatalában; krízisintervencióban, információhoz jutásban. A klinikai addiktológus jártas a klinikai pszichodiagnosztika eszköztárában, az addiktológia területén alkalmazható pszichoterápiás módszerekben, konzultációs technikákban, egyéni és csoportos betegvezetésben. Részt vesz az addikciók primér prevenciójában és az addiktológiai betegek rehabilitációjában is.

 • Igazságügyi szakpszichológus szakképzés

Jelenleg nincs ilyen képzés, de nemsokára indulni fog a Semmelweis Egyetemen. Ennek pontos időpontja még nem ismert.

Tündérhegyi Európai Pszichoterápiás képzés

Feltételek:

 • (Klinikai) szakképzés elvégzése alatt/után ajánlott.
 • Önismereti feltétel nincs. A képzés a pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő képzés klinikai fázisa. E mellé bármelyik, a Pszichoterápiás Tanácsban elfogadott módszerspecifikus képzés választható. Viszont a választott módszerspecifikus képzéshez tartozó sajátélmény-terápiát ajánlott elkezdeni.
 • Aki nem akkreditált klinikai gyakorlóhelyen dolgozik, annak klinikai képzőhelyen 21 hónap heti kétszer fél nap bejárást, valamint 3 hónap egybefüggő hospitálást kell teljesítenie. Utóbbi elvégezhető az OORI Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztályon.

A képzés menete:

 • Minden év szeptemberében indul képzés
 • Időtartama 2 tanév
 • Az oktatás 2 hetenként pénteki napokon 10 és 15:30 között, elméleti előadás, szakirodalom feldolgozó megbeszélés és esetmegbeszélő csoport formájában zajlik. Az esetmegbeszélő csoportok létszáma optimálisan 8-10 fő.
 • Az évfolyam létszáma nincs korlátozva, az évfolyamot viszont kisebb csoportokra bontjuk.

Költségek:

 • Egy tanév tandíja jelenleg 187 ezer ft.

További információk:

Klinikai addiktológiai szakpszichológus képzés

A képzés adatai feltöltés alatt

Pszichoterapeuta szakképzés (VIKOTE)

A képzés adatai feltöltés alatt