Ezeket a képzéseket csak az egészségügyi szakképzések valamelyikének elvégzése után/alatt lehet elkezdeni. A klinikai szakképzés második éve után már lehet jelentkezni.

 • Pszichoterapeuta szakképzés

Azok, akik a pszichoterapeuta szakképzést elvégezték, szupervízió nélkül, illetve azok, akik a képzés alatt állnak, szupervízió mellett jogosítottak pszichoterápia végzésére (hosszú terápiára is).

A képzésnek három fázisa van, a propedeutikai és a klinikai fázis képzése az akkreditált klinikai képzőhelyek hatásköre; a módszerspecifikus fázis képzését a Pszichoterápiás Tanács által elismert és tagjává fogadott – vagyis akkreditált – módszerspecifikus képzőhelyek biztosítják. A három képzési fázishoz társul a pszichoterápiás klinikai gyakorlat megszerzése.

 • Klinikai addiktológiai szakpszichológus szakképzés

A minimum feltétel rendelet szerint a klinikai addiktológus szakpszichológus a különböző mértékű addikciók diagnosztizálására, megvonására és kezelésére (megvonást és sóvárgást csökkentő) klinikai pszichológiai és pszichoterápiás módszereket alkalmaz, ezzel segíti a klienst a szenvedélyállapottal és a betegséggel összefüggő életvezetési döntések meghozatalában; krízisintervencióban, információhoz jutásban. A klinikai addiktológus jártas a klinikai pszichodiagnosztika eszköztárában, az addiktológia területén alkalmazható pszichoterápiás módszerekben, konzultációs technikákban, egyéni és csoportos betegvezetésben. Részt vesz az addikciók primér prevenciójában és az addiktológiai betegek rehabilitációjában is.

 • Igazságügyi szakpszichológus szakképzés

Jelenleg nincs ilyen képzés, de nemsokára indulni fog a Semmelweis Egyetemen. Ennek pontos időpontja még nem ismert.

Tündérhegyi Európai Pszichoterápiás képzés

Feltételek:

 • (Klinikai-, alkalmazott egészségpszichológiai-, neuro szakpszichológiai) szakképzés elvégzése alatt/után ajánlott, mivel a pszichoterapeuta szakvizsgára csak második szakvizsgaként lehet bejelentkezni.
 • Önismereti feltétel nincs. A képzés a pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő képzés klinikai fázisa. E mellé bármelyik, a Pszichoterápiás Tanácsban elfogadott módszerspecifikus képzés választható. Viszont a választott módszerspecifikus képzéshez tartozó sajátélmény-terápiát ajánlott elkezdeni.
 • Aki nem akkreditált klinikai gyakorlóhelyen dolgozik, annak klinikai képzőhelyen 21 hónap heti kétszer fél nap bejárást, valamint 3 hónap egybefüggő hospitálást kell teljesítenie. Utóbbi elvégezhető az OORI Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztályon.

A képzés menete:

 • Minden év szeptemberében indul képzés
 • Időtartama 2 tanév
 • Az oktatás 2 hetenként pénteki napokon 10 és 15:30 között, elméleti előadás, szakirodalom feldolgozó megbeszélés és esetmegbeszélő csoport formájában zajlik. Az esetmegbeszélő csoportok létszáma optimálisan 8-10 fő.
 • Az évfolyam létszáma nincs korlátozva, az évfolyamot viszont kisebb csoportokra bontjuk.

Költségek:

 • Egy tanév tandíja jelenleg 190 ezer ft.

További információk:

Klinikai addiktológiai szakpszichológus képzés

A képzés adatai feltöltés alatt

Pszichoterapeuta szakképzés (VIKOTE)

Pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő tanfolyam (Pszichoterapeuta szakképzés) – VIKOTE

A  képzés évente, ősszel indul, legközelebb 2018 szeptemberében.

A képzési időt a 22/2012. (IX.14) EMMI rendelet határozza meg

 • Pszichoterápia I. 24 hónap
 • Pszichoterápia II. 36 hónap

9 képzési nap /félév és 6 önismereti nap/félév. Nincs létszám korlátozás, a létszámnak megfelelő számban indítjuk a csoportokat.

A képzés célja:

Klinikai szakpszichológia, neuropszichológia, vagy alkalmazott egészségpszichológia szakvizsgával rendelkező pszichológusoknak, valamint bármilyen szakvizsgával rendelkező orvosoknak a felkészítése pszichoterapeuta szakvizsgára.

Feltételek:

A bemeneti feltételek jogszabályban meghatározottak.

 • Pszichoterápia I. bemeneti feltétel: Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, vagy
  gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsga, pszichiátria szakvizsga, gyermek- és ifjúsági pszichiátria szakvizsga
 • Pszichoterápia II. bemeneti feltétel: Neuropszichológiai szakpszichológia, vagy alkalmazott egészségpszichológai szakpszichológia szakvizsga, bármely elsőként megszerezhető szakvizsgával rendelkező szakorvos
 • 150 óra sajátélményű önismeret és a képzés részét képezi az önismereti tréning is. Amennyiben a képzésben résztvevő már részt vett bármely akkreditált pszichoterápiás szakegyesület önismereti képzésén a megfelelő óraszámban, felmetést kaphat.
 • A képzés mellett betöltött állás, egészségügyi szolgáltatónál.

Mennyibe kerül a képzés összesen?

A 2017-ben szakképzésbe lépők számára a képzés ára VIKOTE tagok részére 120.000,-Ft/ félév, nem VIKOTE tagok részére 130.000,-Ft/félév.Önismereti képzés 60.000,-Ft/félév. A képzés díja 2018-ban változhat, a változásokról a VIKOTE elnöksége az idei tanév lezárását követően fog dönteni. A döntés után az információ felkerül a honlapunkra.

Mire jogosít a képzés elvégzése?

Jelentkezés pszichoterapeuta szakvizsgára, majd a szakvizsgát követően önálló pszichoterápiás munkára a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

További információk:

titkarsag@vikote.hu

Vikote.hu