Írások
Hogyan mérhetjük egy adott jelölt beválását?

Hogyan mérhetjük egy adott jelölt beválását?

A munkakörbe, munkahelyre való sikeres beilleszkedés és a hosszú távú, fizikai és pszichés károsodás nélküli hatékony teljesítés kulcsa, hogy az adott személy és az adott munkakör illeszkedése.  Ez azt jelenti, hogy a személy képességeinek, készségeinek illeszkednie kell a munkakör követelményeihez, a munkakörnek pedig a személy elvárásainak kell, hogy megfeleljen. 

Olyan emberi beavatkozást nélkülöző, sztenderdizálható és automatizált mérés szükséges, amely képes tudományos alapokra helyezve feltárni az egyén kognitív, pszichomotoros és szenzoros képességeit és lehetséges vele a beválás mérése az adott munkakörben.

A PractiWork tudományos alapokon nyugvó módszertant kínál, valamint az adatalapú mérést elősegítő saját fejlesztésű eszközparkjával képes objektív képet adni a szükséges kompetenciák meglétéről és mértékéről. Mindezt pedig gyorsan: hiszen akár 20 fő egyidejű mérésére is alkalmas, maga a mérés pedig nem igényel többet 2-3 óránál.