Írások
Új könyv a fenntartható urbanizáció témájában

Új könyv a fenntartható urbanizáció témájában

Dr. Bajnai László könyve a fenntartható urbanizációról azzal a kérdéskörrel foglalkozik, hogy milyen szükséges fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy az egyre növekvő népességű városok élhetőbbé, tisztábbá, környezetkímélőbbé váljanak.

A kötetben a fenntartható önkormányzat és a településtudomány témakörein belül a fenntartható urbanizáció tervezését és megvalósítását, vagyis a modern településfejlesztés szempontjából jelentkező kihívásokat mutatja be Dr. Bajnai László, aki a felmerülő kérdésekre adott lehetséges válaszokat, megközelítéseket, módszereket, eszközöket is felvázolja az olvasó számára.

Az urbanizáció témakörének a jelentősége többek között abból adódik, hogy Magyarország 2004-es EU csatlakozása óta a településfejlesztés egyre inkább a települési önkormányzatok legjelentősebb volumenű tevékenységévé vált. A csatlakozás előtt a magyarországi települési önkormányzatok döntő többsége Budapesten és vidéken is még úgy viszonyult a városok fizikai valóságának átalakításához, hogy meghatározó szerepet szánt a befektetőknek, a magánszféra ingatlanfejlesztő és építési beruházó vállalkozásainak.